Belgien sätter munkavle på idrottare inför Peking-OS
Kineser sitter intill en igenbommad butik med protestbanderoller, som finkänsligt kritiserar demoleringen av det anrika Peking-grannskapet. Förberedelserna inför OS 2008 har lett till att bostadsägare och hyresgäster vräkts, vilket kränker kinesisk lag och internationella normer i rätten att hysa en bostad. Detta har inneburit vräkta bostadsägare och hyresgäster, som inte har någon laglig utväg och ofta inte får någon kompensation. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Den belgiska olympiska kommittén meddelade att den kommer att förbjuda sina idrottare från att göra några politiska kommentarer vid OS-arenorna, vilket människorättsgrupper har beskrivit som ”skrämmande”.

Förra veckan gick den belgiska olympiska kommittén ut med ett meddelande som löd: ”Inte någon OS-deltagare kommer att tillåtas yttra en politisk åsikt på de olympiska arenorna.” Inte heller får idrottare bära några särskiljande tecken som handlar om någon form av protest mot Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter.

– Det är en fruktansvärd skam att det land som är värd för EU har vidtagit denna åtgärd, sade Michael Craig, ordförande i China Rights Network, en koalition av elva människorättsorganisationer, såsom Amnesty och Students for a Free Tibet.

– När regeringar eller idrottsorganisationer misslyckas med att tala ut om mänskliga rättigheter i Kina och sedan åka dit och behandla situationen som om det vore helt normalt, då godkänner de i själva verket kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och förtrycket. Så jag anser att detta är vad den belgiska regeringen gör, sade Craig.

Craig jämförde den belgiska regeringens åtgärder att kuva idrottarnas åsiktsfrihet till den Kanadensiska olympiska kommitténs och Internationella olympiska kommitténs vägran att låta Kina stå för att de lovat att förbättra mänskliga rättigheterna om de beviljades OS.

– Vad jag förstår så har IOC en förpliktelse att ”utmana” Kina därför att Kina gjorde löften för att få vara OS-värd – och Kina har uppenbarligen inte följt dess löften.

China Rights Network sände i november förra året ett brev till Kanadas olympiska kommitté där man uppmanade att ”utforska vägar så att vi kanadensare kan engagera Kina att använda värdskapet för OS 2008 till att förbättra mänskliga rättigheter”.

Kommittén besvarade inte brevet.

Amnesty International är en av de människorättsorganisationer som sagt att situationen gällande mänskliga rättigheter i själva verket på många sätt har försämrats efter att Kina beviljades OS.

Två områden där de blivit sämre är den intensifierade förföljelsen av människorättsadvokater och journalister. I en rapport sade Amnesty International att regeringen infört lagstiftning som skulle öka utländska journalisters frihet, men att det gjordes ”mot en bakgrund av ökat officiell kontroll över hur utländska nyheter förmedlas inom Kina och ett förnyat förtryck av inhemsk journalistik, innefattat press, radio och tv och internetmedia”.

Olympic Watchs talesman Peter Kutilek sade att sättet man slagit ned på media är ”ett oroväckande problem”, med tanke på att Peking lovade total pressfrihet under OS.

– Det här är någonting som den internationella olympiska kommittén, nationella olympiska kommittén, olympiska sponsorer och idrottare har rätt och ansvar att tala om och de borde göra det, sade Kutilek.

Kutilek fördömde också Belgiens intention att censurera idrottare.

– Det är verkligen sorgligt när någon försöker begränsa yttrandefriheten, vare sig det är den kinesiska regeringen eller olympiska kommittén.

Men Kutilek sade att belgiska idrottare inte behöver sluta att tala om frågor som berör mänskliga rättigheter då dessa frågor inte faller in i området ”politiska åsikter” som Belgien har förbjudit idrottarna att tala om.

– Mänskliga rättigheter är inte en politisk fråga. Mänskliga rättigheter är utanför och bortom ämnet politik och idrottarna och den olympiska kommittén borde få tala om hur mänskliga rättigheter kränks i Kina, framför allt i relation till OS. Vi säger inte vilken parti som borde styra i Kina, vi säger bara att mänskliga rättigheter bör respekteras i Kina och att mänsklig värdighet behöver respekteras i Kina. Mänsklig värdighet är ett av nyckelorden i de olympiska idealen. Om mänsklig värdighet inte respekteras i Kina så har idrottare rätten och skyldigheten att tala öppet om det, sade han.

Kutilek tillade också att det framför allt är viktigt för olympiska kommittéer och idrottare att tala öppet om kränkningar av mänskliga rättigheter som direkt är sammankopplat med OS, såsom de omfattande tvångsvräkningarna som ägt rum i Peking för att bereda plats för olympiska arenor eller relaterade affärsrörelser.

– Dessa fall bör belysas av olympierna själva, sade Kutilek.

Samtidigt har både kanadensiska respektive USA:s olympiska kommittéer sagt att de inte kommer att följa Belgiens exempel och kommer inte att begränsa vad deras idrottare får och inte får säga i avseende Kina.

Samtidigt som Kanada och USA inte kommer att följa Belgiens riktlinjer, har Human Rights Watch sagt att de är oroade över att andra nationella olympiska kommittéer kommer att följa riktlinjerna.

Edward McMillan-Scott, brittisk politiker och vice talman för Europa-parlamentet, var besviken när han fick reda på Belgiens åtgärder.

– Detta är ett sorgligt kapitel i hur regeringar runt om i världen ger vika för Kinas ekonomiska tyngd. De flesta håller med om att Kina också har världens största tyranni. OS gav Kina ett tillfälle att reformera sig men det har istället blivit ett massivt förtryck av alla former av oliktänkande, såsom religiös tillhörighet, sade han.

McMillan-Scott, som tidigare uppmanat Storbritannien att bojkotta OS, sade vidare:

– Vi kommer att vädja till det belgiska parlamentet för en brådskande debatt om beslutet [som olympiska kommittén ligger bakom].

Översatt från version