Barnens immunförsvar försvagas av stress i familjen
En ny studie visar att barnens immunförsvar påverkas i familjer där stressen är hög. (Foto: Sebastian Kahnert/DPA/AFP)


En stressad familjesituation kan påverka barnens immunförsvar negativt, visar en svensk forskningsstudie.

Alla utsätts vi mer eller mindre för stress i vårt vardagsliv men när stressen blir mycket svår eller långvarig kan det medföra att vi far illa både kroppsligt och själsligt.

I en ny studie har forskare undersökt hur barnen påverkas i familjer som utsatts för negativa händelser som exempelvis arbetslöshet, skilsmässa eller en nära anhörigs dödsfall.

Maria Faresjö, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping har tillsammans med forskarkollegor i Jönköping och vid Hälsouniversitetet i Linköping, låtit föräldrar få svara på frågor om stress och svåra händelser i familjen. I samtliga familjer fanns barn i femårsåldern.

Resultatet, som har publicerats i tidskriften Journal of Immunology, visade att även barnen i de högstressade familjerna var stressade, vilket avslöjades av deras höga kortisolnivåer.

Kortisol är ett hormon som har en rad viktiga funktioner för kroppen. När vi stressar frisätts hormonet från binjurarna för att göra oss tillfälligt starkare.

På lång sikt kan däremot långvarig stress medföra att binjurarna bli utmattade och vi helt tappar orken, och råkar ut för så kallad utbrändhet, vilket tidigare forskning har visat.

Nu kommer forskargruppen i Jönköping att gå vidare i sin stressforskning och mer i detalj undersöka hur ungdomar påverkas kroppsligt av en hög stressnivå.

– Dessa ungdomar kan själva berätta om de har varit med om negativa upplevelser under barndomen och också vad som händer i deras liv just nu, berättar Maria Faresjö, som ska leda projektet, i ett pressmeddelande.