Bara vattenutsläpp från vätgasbil
En svensk vätgasbil. (Foto: Eon)


Med vätgas i bilarnas tankar kan vi förbättra vår miljö. I Sverige finns det en enda vätgasbil och den finns i Malmö och ingår i ett samarbete kring nya drivmedel för bilar som Malmö stad och Eon arbetar med.

– En stor del av Malmös bussar och andra fordon går på gas i dag. Bilar som går på helt ren vätgas är nästa steg, säger Anders Rubin, kommunalråd i Malmö stad i en presskommentar.

Vätgasen produceras från vindkraft och när bilen körs med vätgasen släpper den ut 100 procent vattenånga. Några fossila bränslen används alltså inte och om det inte blåser kan energi ändå lagras från vindkraften i vätgas.

Bilen är en Toyota Prius, en hybridbil med förbränningsmotor som byggts om i USA för vätgasdrift. Eftersom bilen har ett batteri som laddas under körning, kan bilen drivas helt av el vid tillfälliga stopp och låga hastigheter. Tanken räcker 15-20 mil och topphastigheten en bit under 200 km/h.

– Det känns fantastiskt att köra en bil som enbart släpper ut vatten – trots att den fungerar precis som en vanlig bil, säger Håkan Buskhe, koncernchef för Eon i Sverige.

Det dröjer emellertid några år innan vätgasen blir allmänt tillgänglig som bilbränsle.

– Men för oss är det viktigt att demonstrera att tekniken redan är här som en naturlig fortsättning på naturgas och biogas, säger Håkan Buskhe.