Banbrytande uppfinning kan upptäcka laviner
En kanadensisk uppfinning ska hjälpa till att upptäcka laviner. Bilden visar en lavin på Mount Kangaro i Nepal som tog livet av elva bersbestigare i oktober 2005.(Foto: Bikash Rauniyar AFP)


Under det senaste årtiondet har laviner krävt i genomsnitt 15 människors liv per år i Kanada. Under vintersäsongerna 2002-2003 miste 21 personer i Alberta och Brittish Columbia livet i laviner. Med tanke på dessa siffror blir utförsåkarna förmodligen lättade av nyheten att det nu blir säkrare att röra sig i lavinområden. 

Det nya systemet, vilket är utvecklat av forskare i Schulichskolan för ingenjörsvetenskap vid universitetet i Calgary, förbättrar noggrannheten i snötesterna och identifierar svaga snölager som kan leda till laviner. Doktor Bruce Jamieson, professor inom väg- och vattenbyggnad har hjälpt till att utveckla systemet för “sprickegenskaper”, han säger att testet är enkelt att tyda och kan användas i kombination med andra metoder.

        – Tester av snöns packningsgrad har överlag ägnat för lite uppmärksamhet åt hur snön separerar sig och hur brytningarna verkligen ser ut, men det har visat sig att egenskaperna i de där sprickorna stämmer bra överens med hur lavintillståndet är i landskapet. Sprickornas karaktär är också en förbättrad indikator på huruvida en spricka orsakad av en skidåkare verkligen kommer att utlösa en lavin, skriver Jamieson i ett pressmeddelande.

Jamieson och hans team, som har ägnat många år åt att utföra tester i de snötäckta kanadensiska bergen, har uppfunnit en kod för att beskriva hur snölager separerar sig från varandra. Femnivåsystemet är tänkt att vara mer exakt när det gäller att förutse var laviner kommer att inträffa, jämfört med de traditionella trycktesterna som tidigare använts av meteorologer, funktionärer och äventyrare. Även om trycktestet kan identifiera svaga snölager så kan det inte fastställa på vilket sätt lagren bryts isär från varandra.

Clair Israelson, chef för Kanadensiska lavinförbundet säger att sprickegenskapstestet är en kanadensisk uppfinning som används i hela världen.

        – Vi har haft ett nära samarbete med doktor Jamieson i många år och denna nya forskning är verkligen banbrytande. Det är många komplicerade faktorer som hänger ihop för att hjälpa till att förutspå när laviner kommer att äga rum. Så detta är ytterligare ett stycke god forskning som kommer att hjälpa oss samla ihop alla variabler och ge oss en bättre förståelse, säger Israelson.

Av de 1,5 miljoner laviner som årligen bryter ut i Kanadas bergsområden är det lilla antal som skadar människor nästan alltid utlösta av mänsklig aktivitet.

Av de 21 personer som dödats av laviner under 2002-2003 i Kanada var 14 av dödsfallen resultatet av två separata laviner som inträffade inom en tvåveckorsperiod i Brittish Columbia. I båda fallen var de som dog erfarna skidåkare som kände till snöförhållandena innan de gav sig ut.

I februari 2003 dödade en lavin 14 gymnasieungdomar under en tur i Rogers Pass i Brittish Columbia. Rogers Pass är beläget omkring 65 kilometer öster om Revelstoke och är ett av de mest lavinfrekventa områdena i Kanada.

Clair Israelson säger att antalet dödsolyckor relaterade till laviner har ökat fram till för två år sedan och nådde sin topp 2003, men verkar nu minska, en trend som han tror kommer att fortsätta.

– Jag tror att detta har att göra med en ökad medvetenhet hos allmänheten när det gäller laviner, samt en ökad användning av allmänna rapporter och varningar som spårar förändringar över tiden i de olika bergskedjorna. Doktor Jamiesons forskning kommer definitivt att hjälpa till att rädda liv, eftersom den helt enkelt får oss att bättre förstå vad som försiggår under snötäcket, vilket vi inte kan observera från ytan där våra ögon och huvuden befinner sig.”