Bakterier bygger blodkärl
Bakterier som delar sig och "spinner" cellulosa. (Foton: Henrik Bäckdahl)


Bioforskaren Henrik Bäckdahl visar i sin doktorsavhandling vid Chalmers att cellulosa som bakterier ”spinner” kan användas till att skapa konstgjorda blodkärl. Han har även utvecklat en sinnrik metod för att forma cellulosan till rör och visat att den fungerar bra som biomaterial i levande vävnad.

Många patienter behöver nya blodkärl till exempel vid hjärt- och kärlsjukdomar. När det gäller att ersätta små förstörda blodkärl i kroppen finns det inga riktigt bra alternativ om patienternas egna vener inte kan användas. Små kärl gjorda av syntetiska material blir lätt igensatta av blodproppar.

Men nu kanske forskargruppen vid Chalmers och Sahlgrenska har kommit på en lösning: att låta bakterier skapa ett vävnadsvänligt material. Henrik Bäckdahl var med från början då man försökte odla djurceller på cellulosa som utsöndras av en speciell bakterie, som naturligt förekommer bland annat på ruttnande frukt.

När forskarna märkte att cellerna kunde växa på cellulosan så började man använda den som en slags ”byggnadsställning” för mänskliga celler, som delar sig och bygger upp ett blodkärl tillsammans med cellulosan efter att man tagit bort bakterierna.

Idag har man börja testa att transplantera sådana blodkärl till grisar och får. Men innan dess hade Hnerik Bäckdahl gjort en studie på råttor. Testet gick ut på att bakteriell cellulosa implanterades under huden, med resultatet att djurens egen vävnad växte ihop med cellulosan. Det visade sig också att kroppens immunförsvar inte försökte stöta bort materialet.


Blodkärlen skapade av cellulosa.

Blodkärlen skapade av cellulosa.

Hur skapar man då rören som kan användas som konstgjorda blodkärl?

För att få fram rörformad cellulosa låter Henrik Bäckdahl bakterierna växa på en silikonslang, som sedan dras bort. Det går även att skapa förgrenade blodkärl med denna metod. Dessutom har han utvecklat en metod för att styra hur porös cellulosan blir.

Bakteriell cellulosa skulle kunna användas för att skapa en mängd olika konstgjorda vävnader utöver blodkärl.

– Materialet har väldigt speciella egenskaper, säger Henrik Bäckdahl i ett pressmeddelande från Chalmers. Bland annat har vi upptäckt att cellulosans fibrer har samma dimensioner som kroppens eget kollagen. Det kan vara en anledning till att det fungerar så bra att implantera materialet i levande vävnad.

Avhandlingen ”Engineering the shape of bacterial cellulose and its use as blood vessel replacement” försvaras vid en offentlig disputation torsdagen den 22 maj kl 10.00.

Plats: Sal KB, Kemigården 4, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Källa: Chalmers Tekniska Högskola