Babyelefant på avvägar räddades (Video)
Babyelefant Ndotto tas hand om av vårdarna. (Skärmdump Epoch video)


Ndotto är en nyfödd elefant som trodde att en flock kor var hans familj. Räddad från de avlägsna Ndoto-bergen i norra Kenya, hade den lille nyfödde och hans flock blandat sig med djur som tillhörde Samburusamhället. Hjorden fick i panik.

Ungen blev kvarlämnad, den var bara några timmar gammal, och följde boskapsskötarna och korna hem i tron att de var hans familj. Han var för ung för att veta något annat.

Med en frisk navelsträng och öron som fortfarande var rosa, hade han ännu inte lärt sig att gå.  Samburufolket gav honom vård över natten och gav sig iväg följande morgon på en 24-timmars färd till fots nerför berget för att hitta hjälp.

På grund av att platsen var så avlägset belägen, chartrades en helikopter – det enda möjliga transportmedlet för att frakta babyelefanten till elefanternas barnkammare vid David Sheldrick Wildlife Trusts (DSWT). Den har som specialitet att ta hand om föräldralösa elefantungar.

“Av de elefanter som någonsin har transporterats med helikopter till DSWT:s barnkammare, är han den som är en av fyra föräldralösa elefanter. Vid landningen bars han av helikoptern.

Då han inte vägde mer än 50 kg kunde vårdarna lätt bära honom i sina utsträckta armar innan de lade honom på filtar i palissaden och gav honom specialmjölk och glukosdropp", sade Rob Brandford, chef vid David Sheldrick Wildlife Trust.

Han gavs namnet "Ndotto" efter platsen där han räddades. Som nyfödd kommer han att få elefantplasma, som är viktigt för att aktivera hans immunförsvar, eftersom han inte har haft en chans att dricka modersmjölk.

Rob Brandford sade också: "Medan han vårdades av Samburusamhället matade man honom tyvärr med komjölk, vilket är potentiellt livshotande för elefanter som inte tål denna typ av mjölk.

Vi ska göra allt vi kan för att rätta till eventuella biverkningar och vara vid hans sida hela vägen genom de kommande veckorna, månaderna och förhoppningsvis i många år framöver".

Vid en räddningsaktion som denna, fram till Ndottos  återanpassning, kräver den lilla elefantungen heltidsvård och stöd, vilket innebär en stor ekonomisk kostnad.

Översatt från engelska