Avtal om hållbart byggande
Byggsektorn förbrukar mycker energi.Nu har 44 företag och kommuner skrivit avtal med regeringen om att förbättra energi- och resursutnyttjandet. (Foto: AFP/Paul J. RICHARDS)


40 procent av landets energianvändning sker i bostäder och lokaler. Det innebär att där finns stora möjligheter till miljö- och klimatförbättrande åtgärder.

Därför slöt 44 företag och kommuner i går avtal med regeringen om hållbart samhällsbyggande. Det innebär att de åtar sig att arbeta för minskad energianvändning och ökad användning av förnyelsebara energikällor.

– Hur vi bygger och bor har stor betydelse i arbetet med klimatförändringen, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

Han betonar vidare att företagens insatser för energieffektivisering och användande av miljövänliga byggmaterial är avgörande i den fortsatta omställningen till ett hållbarare samhälle.

– Ett näringsliv i framkant ger Sverige möjligheter till miljöteknikexport och det behövs för att vi ska axla rollen som ledande förebild på klimatområdet.

Avtalet är en del i den Bygga-bo-dialog som pågått mellan regeringen, kommuner och företag sedan 1998 för att öka hållbarheten i bygg- och fastighetssektorn, med Boverket som statlig administratör. Dialogen fokuserar på områdena hälsosam innemiljö och effektiv energi- och resursanvändning.