Australiska ”Föreningen för kinesiska forskare och studenter”: Älska partiet, annars...
Den kinesiska studentorganisationen vid Sydney University: ”acceptera det kinesiska konsulatets ledarskap." Dess amerikanska motsvarighet förtrycker ”fientliga grupper” utomlands. (Foto: David Hancock/AFP/Getty Images)


Det uppger sig vara Sydney Universitys största grupp för kinesiska studenter, men den kinesiska studentorganisationen har överraskande strikta medlemskrav: stöd inte vidskepelse, attackera inte hemlandets enighet, skada inte den etniska sammanhållningen och skada inte Kinas rykte eller förtjänster.

Dessa och andra ”förbjudna handlingar” som publicerats på kinesiska, men inte engelska, på webbsajten för Sydney Universitys kinesiska studentföreing (SUCSA) visar en del av ett globalt nätverk av studentorganisationer, som kinesiska dissidenter och experter ser som frontorganisationer för det kinesiska kommunistpartiet.

Deras uppförande kan vara olagligt enligt australisk lag, säger koordinatören för Sydney Universitys internationella rättsprogram. Insiders i organisationen vågar inte tala öppet av rädsla för att något skall hända deras familjemedlemmar i Kina.

Sydney Universitys kinesiska studentförenings (SUCSA) engelska sida nämner inte heller det viktiga uppdraget att man skall: ”förtrycka fientliga krafters frammarsch”, vilket var ett av diskussionsämnena vid ett möte mellan ett antal ordföranden i amerikanska grenar på utbildningsavdelningen vid det kinesiska konsulatet i Houston, USA, enligt en rapport i kinesisk statsmedia.

SUCSA:s kinesiska webbsajt rapporterar emellertid om ett liknande möte som hölls i februari 2004 av styrelsemedlemmar på utbildningssektionen vid det kinesiska konsulatet i Sydney, med berörda kinesiska föreningar från elva universitet i New South Wales. Mötesfrågor var bland andra hur man kunde öka nätverkets inflytande och ”acceptera det kinesiska generalkonsulatets ledarskap”.

Med mindre variationer kallas de över 109 föreningarna som tillsammans formar ett internationellt nätverk för ”föreningen för kinesiska studenter och forskare” (CSSA). Man kan hitta föreningarna på de flesta större universitet i Australien där grenen på Sydney University tillsammans med University of Sydney Union fungerar som en legitim etnokulturell förening.

CSSA är grundat av och stödjs av det kinesiska diplomatuppdraget, ett vanligt scenario när det kommer till etniska och kulturföreningar på universitet. Engelska webbsajter och broschyrer nämner ibland en stark relation till den kinesiska regimen när de gör reklam för olika sociala aktiviteter.

CSSA:s relation till hemlandet och regimen går dock djupare än annat. Bevis tyder på att föreningen är det sista steget i en hierarki som utgår från centralregeringen genom ambassader och konsulat till ”utbildningsgrupper” och slutligen styrelsen på CSSA-föreningarna.

Styrelsen erbjuder sedan studenterna en social miljö fri från alternativa uppfattningar – om demokrati, Taiwan, eller grupper såsom Falun Gong. Man erbjuder fördelar såsom möten för framtida jobb med kinesiska ledare som besöker Australien, och studenter man har extra förtroende för ger man vidare order från ambassaden om att övervaka och samla information om ”fientliga” grupper som finns på universitetet och ibland agera mot dem. Tydligast är Falun Gong-rörelsen.


Den före detta diplomaten Chen Yonglin håller tal vid aktivitet kring ”25 miljoner kineser har lämnat KKP” den 26 juni 2005 i Sydney. Den 2 september hade 25,63 miljoner kineser valt att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP) genom webbplatsen www.tuidang.com (Epoch Times)

Den före detta diplomaten Chen Yonglin håller tal vid aktivitet kring ”25 miljoner kineser har lämnat KKP” den 26 juni 2005 i Sydney. Den 2 september hade 25,63 miljoner kineser valt att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP) genom webbplatsen www.tuidang.com (Epoch Times)

Läckte konsulära dokument

”Det är en form av systematisk kontroll från Kina,” säger Chen Yonglin, tidigare förste sekreterare vid det kinesiska generalkonsulatet i Sydney: ”Det kinesiska kommunistpartiet ser långt fram och söker att influera nästa generation så att det i framtiden skall bli enklare för partiet att få gjort vad det önskar.”

Chen deserterade med konfidentiella dokument i sin hand i maj 2005, en del av dessa dokument innehöll information om CSSA. Även om dokumenten inte har kunnat veriferas av en oberoende part stämmer informationen överens både med de fall där CSSA anklagats för trakasserier och rapporter på SUCSA:s webbplats.

Tre sidor av dokumenten tar upp om Sydneys generalkonsulats ”utbildningsgrupps” styrning av kinesiska studenter för att övervaka och rapportera om Falun Gong-aktiviteter på Sydney University och University of New South Wales redan 2001.

”Sydney University och University of New South Wales (UNSW) håller sin orienteringsceremoni” står det i dokumentet daterat till den 23 februari 2001: ”utbildningsgruppen har satt personer på att hålla ett öga på saker och ting. På UNSW har vi ännu inte hört om några ‘Falun Gong-aktiviteter’ men på Sydney University finns det flera Falun Gong-element som organiserar ett bord. De (kinesiska studenterna som studerar utomlands) är redan informerade om att störa den personal som är relaterade till aktiviteten.”

En senare del av dokumenten verkar referera till CSSA:s möte på generalkonsulatet: ”Kalla samman representanter (kineser som studerar utomlands), uppmuntra dem att göra ovanstående arbete väl” står det.

Ett annat dokument daterat till den 7 februari 2001 ger mer specifika riktlinjer om hur kinesiska uppdrag går till på australiska universitet. En sektion kallad ”utbildning” listar uppdrag såsom att dela ut anti-Falun Gong-litteratur och videos till varje CSSA-instutition, ”be studenterna att leta efter tillfällen att agera angående Falun Gong på skolan”, ”leta efter speciellt trogna studenter utomlands som kan hjälpa oss förstå situationen” och ”mobilisera studenter utomlands att kämpa och motsätta sig Falun Gong-aktiviteter för att förhindra motsatta synsätt.”


David Matas håller tal på Columbia University den 20 april 2007. (Foto: Epoch Times)

David Matas håller tal på Columbia University den 20 april 2007. (Foto: Epoch Times)

”Arbetar” med Falun Gong

Den kanadensiska människorättsadvokaten David Matas har själv fått erfara hur CSSA ”arbetar” på Columbia University i USA.

Matas satt i panelen vid ett forum om bevis för statssanktionerade organstölder från Falun Gong-utövare i Kina på Columbia University. Han var där för att tala om en rapport om ämnet han varit med och författat.

Innan forumet sändes ett mail ut till CSSA:s medlemmar som sade att de skulle störa aktiviteten. I mejlet stod det bland annat: ”Vi kommer att använda ett hav av (kinesiska) flaggor färgade av blod för att slå hårt mot (Falun Gongs) arrogans och beslutsamt försvara moderlandets heder och värdighet.”

Mejlet fungerade tydligen. På forumet dök 20-30 CSSA-medlemmar upp med banderoller på både kinesiska och engelska som förtalade Falun Gong. En annan grupp stannade vid dörren och delade ut material. När Matas i sitt tal direkt tog upp om CSSA:s mejl lämnade de salen.

”En av dem ställde sig upp och sade till alla att gå därifrån, vilket de gjorde,” förklarade Matas.

”Många av universitetets säkerhetsvakter var där och skärmade av dem. En av dem försökte avbryta mig men säkerhetsvakterna lät dem inte göra något sådant.”

”Organisationen hade ett slags studentnamn men agerade som en frontgrupp för den kinesiska ambassaden,” sade Matas och fortsatte: ”Det finns ingen rationell grund att störa Falun Gong om man inte är associerad med Kinas regering, vilken har en politisk agenda mot gruppen.”

Samma sak hände vid forum på både Princeton och Chicago University. När Matas reste till Israel för att hålla tal hände samma sak men då kom störningarna direkt från det kinesiska konsulatet. Återigen delade man ut material vid dörren.

”Att attackera Falun Gong och att ignorera rapportens innehåll är samma sak,” sade Matas.

ABC:s Lateline-program rapporterade i juni 2005 om hur kinesiska informatörer övervakar australiska Falun Gong-utövare, bland annat på universiteten. Programmet hade information från dokument från en annan avhoppare, den tidigare polismannen Hao Fengjun som arbetade för den kinesiska regimens anti-Falun Gong-enhet 610-byrån.

Dokumenten pekar ut den kinesisk-australiska studenten Yanyan Che som en av Falun Gongs nyckelorganisatörer bland de kinesiska studenterna på universiteten i New South Wales (NSW). Hon beskrivs som ”en utlandskinesisk student, kvinna, 22 år, från Shangdongprovinsen, andraårsstudent vid NSW-universitet.”

”Det är överaskande och sjukt, det är skrämmande,” sade Che till programmet. ”De vet mitt namn, var jag kommer ifrån, var mina anhöriga kommer från, min ålder, var jag studerar. Jag hade ingen aning om att jag var övervakad av 610-byrån.”

Styrelsemedlemmar i Falun Gong-föreningar vid två av de största universiteten i New South Wales – Wollongon University och University of New South – säger att lokala CSSA-medlemmar har ringt till universitetets ledningar och klagat på deras aktiviteter. De som ringt har försökt få bort banderoller om kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina från universitet och foton på Falun Gong-relaterade kulturevenemang från universitetets webbplatser. På Wollong University var klagomålen framgångsrika.

Lobbying mot allmänheten

– Det är en slug metod av den kinesiska ambassaden att använda dessa organisationer, det är en effektiv lobbyingteknik för att påverka allmänheten utomlands. De klagar till skolan om Falun Gong men sanningen är att deras uppfattning inte representerar de kinesiska studenterna. De kommer faktiskt från det kinesiska konsulatet, säger Chen Yonglin.

Samma teknik kan även ha använts i Australien för att försöka påverka parlamentetsledamöter. Minst ett sådant försök har gjorts i USA, där man fick tag på ett brev som uppmanar alla CSSA-medlemmar att skriva till Kongressen för att motsätta sig en folkomröstning om försvaret, påkallad av Taiwans president Chen Shui-bian 2004.

”Kära ordförande i CSSA,” står det i brevet signerad av konsulärtjänstemannen Zhang Zhigang. ”Konsulären har gett er följande viktiga uppdrag.”

Brevet ger lite bakgrundsinformation och ber medverkande att modifiera ett medsänt brev och skicka det till kongressledamöter.

”Ni måste avsluta uppgiften innan den 20 mars och bör mejla mig angående läget den 16 mars,” står det i brevet. ”Ni bör särskilt informera mig om hur många som deltagit.”

”Vi hoppas att alla kommer att visa sin patriotism och den starka längtan det kinesiska folket har för ett fredligt enande av vårt moderland!”

Brevet visar den auktoritet konsulärtjänstemän har över CSSA. Man ser också vilken teknik som används för att ge uttrycket av att ett stort antal oberoende människor tillsammans stödjer det kinesiska kommunistpartiet. Det är skamligt, säger Chen.

”Politiker är ofta förvirrade, de känner inte till studenternas bakgrund och tror att de skriver oberoende av varandra. Den kinesiska ambassaden använder det här som ett politiskt verktyg för att övertyga politiker att dessa åsikter återger allmänhetens mening.

”Det kinesiska kommunistpartiet har i själva verket väldigt få medlemmar och en mycket liten grupp som samarbetar med de kinesiska myndigheterna.”

Insiders rädda för att tala

Naturligtvis har de kinesiska studenterna ett hum om vad CSSA är och det är därför många väljer att inte gå med, säger styrelsemedlemmar i flera kinesiska föreningar.

”CSSA är inte förstavalet för den som inte har politiska ambitioner eller stödjer de kinesiska myndigheterna,” säger en styrelsemedlem för en kinesisk förening som bett om att få vara anonym.

En styrelsemedlem i en annan kinesisk förening kände till CSSA men visste nästan ingenting om föreningen, personen hade varken sett eller hört om några aktiviteter.

De CSSA-medlemmar vi kontaktat för intervjuer har dock inte sagt någonting och de vi kontaktat via telefon, mejl eller kollegor tackade antingen nej direkt eller sade att de var för upptagna med kommande examen. Förfrågningar om intervjuer efter examensperioden gav inga svar.

En tidigare kinesisk student som givits instruktioner om att övervaka andra studenter sade emellertid i november, efter att ha tackat nej till en intervju, till Melbourne-tidningen The Age: ”Jag är fortfarande kinesisk medborgare och mina föräldrar är fortfarande i Kina… Det är väldigt svårt. Att tala öppet kräver stort mod, det är inte så lätt. Det viktigaste i mitt liv, mina föräldrar, bor i Kina. Om jag blir australisk medborgare blir saker annorlunda, men just nu är det bäst för mig att inte säga något.”

Den kinesiska ambassaden har även andra oskrivna bestraffningsmetoder att ta till säger Chen. De kan till exempel vägra att ge en officiell bekräftelse på en students australiska utbildning, vilket gör utbildningen värdelös i Kina.

Kan bryta mot både lagen och universitetets regler

Vad CSSA gör i samarbete med det kinesiska konsulatet kan vara olagligt på ett antal punkter, säger Dr Ben Saul vid Sydney Centre for International and Global Law.

Det är en konsulär tjänstemans plikt att respektera Australiens lag och inte störa Australiens inre angelägenheter. ”Man kan diskutera om några av konsulatets aktiviteter i relation till Falun Gong stör Australiens inre angelägenheter,” förklarar Saul i ett uttalande.

Det kan bli konsekvenser i Victoria, Queensland och Tasmaniens i enlighet med NSW:s lag om skrämsel samt förtal av religiösa.

Den australiska regeringen har makt att blanda sig i och avsätta relaterade konsulattjänstemän som ”icke önskvärda.” Man behöver inte lägga fram en förklaring och den imunitet som konsulattjänstemän åtnjuter räknas inte, säger Saul. Men med Kinas idé om att gå förbi USA som australiens största handelspartner är det möjligt att man inte vill skapa diplomatiska gräl.

Sydneys universitetssammanslutning (University of Sydney Union), som godkänner universitetens kinesiska studentförening (SUCSA), har regler som skall försäkra att universitetens föreningar och klubbar fredligt samexisterar på universiteten.

Ordföranden Rose Khalilizadeh kände varken till SUCSA ”förbjudna handlingar” eller deras webbplats rapporter om att studenterna skall ”följa det kinesiska generalkonsulatets ledarskap”.

”Om det var så att man när man följde dessa instruktioner överträdde vår policy och till exempel var diskriminerande mot andra studenter, skadade aktiviteter eller skapade någon inskränkande aktivitet på universitetet så skulle vi vara tvungna att ingripa,” sade Khalilizadeh.

”En sådan miljö är inte något vi vill skapa på vårt universitet.”

”Att få stöd av till exempel den kinesiska ambassaden eller till och med ha nära politiska anknytningar är inget problem,” säger Khalilizadeh, ”så länge man inte kränker föreningsmedlemmarnas rättigheter eller den konstitution som föreningen har gentemot universitetssammanslutningen.”

Skribenten har inte haft möjlighet att få tag i den konstitution som SUCSA och universitetssammanslutningen (University of Sydney Union) anslutit sig till och kan därför inte kommentera i vilken grad unionen godtar SUCSA:s aktiviteter.

 

version