Att konfrontera Peking
David Kilgour, kanadensare och tidigare parlamentsledamot i Kanada och statssekreterare för Asien-Stilla havsområdet, har nominerats till Nobels fredspris, tillsammans med kanadensiske advokaten David Matas, för deras engagemang inom mänskliga rättigheter, framför allt att avslöja organskörd av Falun Gong-utövare i Kina. (Copyright David Kilgour)


Följande är ett utdrag från ett tal av David Kilgour vid Ottawas universitet den 26 februari. Han fokuserade på frågor som advokat Gao Zhisheng, miljöproblem, ekonomin, dödande av Falun Gong-utövare för organtransplantationer och förslag rörande handel med Kina.


Om att advokat Gao Zhisheng saknas

Låt mig först prata om Gao Zhisheng, en person som jag nyligen hört har nominerats till 2010 års Nobels fredspris av ett antal uppsatta personer i Kanada, Europa och USA. Han är också advokaten som 2006 bjöd in David Matas och mig till Kina för att undersöka huruvida anklagelserna om organskörd från Falun Gong-utövare var sann. Han växte upp i en fattig familj och kunde inte studera på universitetet. Men han lyckades klara tentamenerna. Och 2001 var han en av landets tio bästa advokater, enligt Kinas domstolsministerium. 

Partimedlemmar blev inte speciellt glada när Gao försvarade Falun Gong-utövare. Det började med att man tog ifrån honom hans advokatlicens, försökte döda honom, polis började trakassera hans fru och tonårsdotter och -son och ströp familjens inkomsttillgångar. Det intensifierade när Gao svarade med att starta en hungerstrejk i Ghandis ickevåldsanda, vars syfte vara att bevara värdigheten för alla kineser. Gao skrev senare att han under flera veckor fått utstå tortyr i fängelse. Polis kom till hans hem och förde igen bort honom den 4 februari 2009. Resten av familjen har flytt Kina och är nu flyktingar i USA; de är oerhört oroliga för honom. Polismannen som förde bort Gao i början av 2009 berättade nyligen för Gaos bror att advokaten ”är försvunnen” sedan september 2009. Efter detta sade en kinesisk tjänsteman från utrikesministeriet att Gao ”är där han borde vara”, enligt ett citat från AP i Peking. En advokat som företräder Gao, Li Fangping, tyckte att tjänstemannens kommentar var ”extremt hycklande” och noterade att efter ett år visste ingen i Gaos familj var han är och vet inte om han är anklagad eller om någonting annat har hänt. Nu senast hävdar partiet att Gao arbetar i det isolerade Urumqi-området. 

Förra veckan kunde man se bilder på internet med Gao i sommarskjorta, där han står bredvid en man i en tung rock, vilket tydligen gjorts för att skapa det intrycket att han är lycklig och mår bra i Urumqi. Det finns en annan bild där han har samma skjorta och ett speciellt halsband, men det finns tydliga bevis att han gav bort detta halsband 2007. Gaos vänner runt om i världen vill att Kinas regering publicerar en video där han i dag säger någonting, kanske i stil med att hålla upp en färsk tidning, innan vi kommer att acceptera att han mår bra. 

Missbruk av den naturliga miljön

Tre årstionden av ”allt-är-möjligt”-ekonomi har gjort enorm skada på folket och den naturliga miljön i Kina. 

Nästan en halv miljard kineser saknar tillgång till rent dricksvatten, men fortfarande pumpar många fabriker ut avfall som hamnar i ytvattnet. 

En studie som gjorts av Världsbanken tillsammans med Kinas miljöbyrå drar slutsatsen att utomhusförorening orsakar 350000-400000 förebyggbara dödsfall om året i hela landet. Inomhusförorening bidrog ytterliggare till 350000 av totalt 750000 för tidigare dödsfall om året. 

Två tredjedelar av Kinas energi är i form av kol. Landet förbrukar mer än Europa, Japan och USA tillsammans. Sulfurdioxid och nitrogenoxid från kolplantor i Kina har nu sträckts sig långt över landets gränser. 

De som har haft makten sedan 2003 i Peking har misslyckats med att åstadkomma något konkret vad gäller vatten, luft och jord. Många experter säger att Kina inte kan bli ett miljömedvetet land utan någon politisk förändring. 

Ett exempel på detta är vad som drabbade Tai-sjön. Herald Tribune skrev om detta den 15 oktober 2007. Man noterade att sjön tidigare hade drabbats svårt av avloppsavfall då den utvecklats till att bli florscent-grön. Två miljoner människor som bor runt sjön kunde inte längre använda vattnet som som de var beroende av i sitt dagliga liv. Lokalbonden Wu Lihong hade protesterat i mer än ett årtionde mot den kemiska fabriken och dess vänner i den lokala myndigheten som förstörde en av Kina ekologiska skatter… Wu dömdes till tre års fängelse, något som Herald Tribune beskrev som en ”magi av anklagelser som myndigheterna återgäldade”. Vid rättegången vittnade Wu att hans bekännelse hade tvingats fram genom att polisen såg till att han var vaken i fem dygn. På grund av att Wu inte kunde bevisa att han hade torterats, sade ”domstolen” bissart nog att hans bekännelse kvarstod. 

Den stora tragedin vad gäller Tai-sjön beror förstås på en ohämmad kapitalism som pågått sedan 1978, och har gjort stora skador på Kinas vatten, luft och jord. Istället för att förhindra föroreningarna, straffar regimen den heroiska Wu. 

Ekonomin

Det pratas mycket om Kina som ett ekonomiskt under i våra medier. Låt mig dela med mig av två åsikter som jag nyligen kommit att dela. Så här skriver Jonathan Manthorpe i Vancouver Sun: 

”Det man kan se i Kina är varationer av vad som endast kan ses som ett Ponzi-upplägg. En lokal myndighet, utan ett fungerande system för att höja inkomstskatt – och trots att den är totalt korrumperad, är det irrelevant – säljer förbrukningsjord för insamlade pengar. (Oftast är det självklart att den först måste bli av med bönder som lever på jorden. Men det är en annan historia.) Marken kommer sedan att säljas till ett utvecklingsföretag som ägs av den lokala myndigheten. Och detta som är Kina, där kvarlevorna av kommandoekonomin överlever, har kommunen makten att instruera bankerna att låna ut pengar till utvecklingsföretag för att få till stånd ett köp. Så den lokala myndigheten får sina pengar, den kommunägda företaget får bygga spekulativa hus eller industrikomplex. Och allt verkar okej.” 

David Pauly i Bloomberg News skriver: 

”Det är på tiden att någon i USA tar tag i saken och slutar upp att fjäska för den kinesiska polisstaten… Trots att det har tagit tid för Google att stå upp som en förespråkare för åsiktsfrihet i Kina, förtjänar man fortfarande en applåd. Företaget sade förra veckan att man kommer att sluta att censurera dess kinesiska sökmotor, Google.cn, det som kommunistregimen dikterar – och kan till och med stänga ned företaget… Det finns både ekonomiska och politiska orsaker bakom USA:s regering för att inte utmana en regim som sätter munkavle på sin befolkning och dödar dem om de blir för högljudda… Kina hade cirka 800 miljarder dollars i skatteskulder den 31 oktober… Google kommer nog till slut att kompromissa med Kina. Det skulle vara en skam. Någon i USA måste låta diktaturen veta vad vi står upp för. Skulle Google slå igen dörren och samtidigt lämna Kina, skulle det vara ett välkomnande steg. 

Dödandet av Falun Gong

David Matas och jag har kommit till den förfärande slutsatsen att Falun Gong-utövare i Kina har dödats och dödas för sina organ. Vi skrev en rapport i juli 2006 som drog den här slutsatsen. Nyligen publicerades en tredje upplaga, i form av boken Bloody Harvest. Falun Gong är en utövningsmetod med en andlig kärna som offentliggjordes i Kina 1992. I början uppmuntrade regeringen den då den var bra för hälsan. Fram till 1999 hade den blivit så populär att partiet blev rädd att den skulle hota deras makt. Antalet som utövade Falun Gong runt om i Kina har växt från i stort sett noll 1992 till 70-100 miljoner 1999 enligt en undersökning av regeringen. Utövningsmetoden förbjöds och stämplades och skymfades som en kult av regeringen. 

Utövare bads att sluta upp med sin utövning. De som inte gjorde det och fortsatte utövningen och de som protesterade mot förbudet, arresterades. Om de gav upp sin utövning efter gripandet, släpptes de. Om de inte gjorde det, torterades de. Om de gav med sig efter tortyren, frisläpptes de. Om de inte gav med sig efter tortyren, hamnade de i kinesiska häkten och tvångsarbetslägersystem. 

Vad hände med de som försvann? Vår slutsats är att många av dem dödades för sina organ, som såldes till transplantationsturister. Det skulle ta för lång tid att ta upp hur vi kom till denna slutsats. Vi rekommenderar att ni läser rapporten, som finns på internet, www.davidkilgour.com eller vår bok. 

Så frågan är vad vi ska göra åt den kinesiska regeringens missbruk av global transplantationsetik. Vår rapport och bok har en lång lista på rekommendationer. På grund av tidsbrist nämner jag bara två. 

En möjlighet är extraterritorial lagstiftning. Den sortens transplantationer som kinesiska läkarkåren praktiserar är olaglig överallt i världen. Men det är inte olagligt för en utlänning från vilket land som helst att åka till Kina, att gagnas av transplantationer, vilket är olagligt hemma, och sedan återvända hem. Överallt är utländska transplantationslagar territorial; det finns ingen extraterritorial gräns. Många andra lagar är globala, vilket innebär att länder emellan samarbetar. Barnsexturister kan till exempel åtals inte bara i det landet där de utnyttjar barnen, utan ofta hemma också. Denna sorts lag existerar inte för transplantationsturister som betalar för organtransplantationer utan att behöva bry sig huruvida organdonatoren har gett sitt medgivande. 

En andra rekommendation är att vilken person som helst som är inblandad i organtrafficking av fångar i Kina, borde bannlyses att besöka utländska länder. Det bör nämnas att International Society for Human Rights i Europa nyligen har förenats sig med David Matas och mig i kampen mot kinesiska regimens missbruk mot Falun Gong-utövare genom att använda deras organ som bank. 

Att förändra sättet som handel bedrivs med Kina

Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, har förutspått att Pekings vägran att låta dess valuta flyta kommer att slå tillbaka på ekonomin, där hög arbeslöshet kan spåras till viss del på grund av Pekings vägran att höja yuanens värde och dess produktionsfokus i en världskamp med överkapacitet. Partistaten fortsätter att dumpa komsumentvaror – ingen tvivel om saken, inklusive många tillverkade av Falun Gong i tvångsarbetsläger – vid lägre kostnad än i utländska marknader. Den manipulerade yuanen skapar en enorm konkurrensfördel för Kina och håller arbetare från Kanada och runt om i världen utan arbete. Krugman säger också att genom att tränga undan tillverkningen av utländska företag med dess egna lågproducerade varor är Kina helt klart den största boven då man bromsar en robust återhämtning av globala ekonomin. 

Peter Navarro, författare till The Coming China Wars, har en fil.kand i ekonomi från Harvard och är professor vid University of California. Han säger att konsumentmarknaden runt om i världen har ”erövrats” av Kina mestadels på grund av bedrägeriet inom handeln. Dessa inkluderar exportsubventioner, utspredd falskmyntning och piratkopierade produkter, valutamanipulation, och miljö- hälso- och säkerhetsstandarder som är så slappa och svaga att de har gjort Kina till en mycket farlig plats att leva arbeta i.

Navarro har lagt fram omfattande förslag för alla länder som gör affärer med Kina, för att därmed säkerställa en rättvis handel. Specifikt säger han att alla handelspartners måste: 

1. upphöra med olagliga exportsubventioner och valutamanipulation, och följa WTO:s regler; 

2. definiera valutamanipulation som en olaglig exportsubvention och hänvisa den till andra subventioner när man kalkylerar antidumpning och motverkande straff; 

3. respektera intellektuell verksamhet; godkänna och implementera hälsa, säkerhets och miljöskydd

4. lagar och regler konsistenta med internationella normer; 

5. förbjud tvångsarbetsläger och tillhandahåll anständiga löner och arbetsförhållanden; 

6. anta en ”nolltolerans”policy för den som säljer eller exporterar piratkopierade produkter eller förfalskade varor; 

7. blockera defekt och förgiftad mat och medicin genom standarder som gör det lättare att hålla importörer ansvariga för försäljning av utlandsprodukter som skadar eller dödar människor eller djur; och 

8. inkludera hållfasta lagbestämmelser för den naturliga miljön som täcks av bilaterala och multilaterala handelsavtal för att vända ”racet mot miljöbottnen” i Kina.


Om David Kilgour:
Kilgour var parlamentsledamot för sydöstra området i Edmonton, Alberta från 1979-2006, och tjänade också som statssekreterare (för Asien-Stilla havsområdet) 2002-2003. Han och välkände människorättsadvokaten David Matas har bjudits in som föreläsare i dussintals länder i Europa, Asien, Nordamerika och Australien om sin undersökning av levande, organskörd av Falun Gong-utövare i Kina. De har nyligen nominerats till 2010 års Nobels fredspris.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30513/


Advokat Gao Zhisheng med sin familj. (Copyright David Kilgour)

Advokat Gao Zhisheng med sin familj. (Copyright David Kilgour)