Att handla medvetet minskar soporna
I Sverige har vi det rent på gatorna men det ser annorlunda ut i andra länder. I oktober strejkade sopåkarna i Marseille och då samlades en massa sopor och luktade illa. Bilens förare var nog inte glad att få sin bil bland alla sopor. (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)


Projektet Leva Livet som Göteborgs Stad bedriver, har som delmoment att minska soporna. I dag slängs 460 kilo sopor per person och år. Flera familjer deltar i projektet där den duktigaste familjen minskade sina sopor med 60 procent.

Bland de familjer som deltar finns några göteborgsprofiler, som Alexandra Zazzi. Hennes familj minskade avfallsmängden med 40 procent.

– Vi trodde att vi tänkte och gjorde allt rätt innan, men nu när vi blivit mer medvetna och verkligen bestämt oss för att göra en förändring så ser vi att vi även i en liten familj kan göra stor skillnad, säger Alexandra Zazzi.

Familjerna som deltog vägde sitt matavfall, vanliga sopor och förpackningar. I genomsnitt minskade familjerna sitt avfall med en fjärdedel. Enligt vad Göteborgs Stad vet är det första gången som det presenteras hur en enskild familj kan minska sitt avfall.

“Siffrorna är så unika att de även har rapporterats vidare av Naturvårdsverket till kommissionen”,  står det på stadens hemsida.

Projektet pågår i ett år och familjerna deltar i en serie utmaningar. Det här var en av dem. Att agera mer medvetet när det gäller sin konsumtion medförde det positiva att nästan alla familjer upplevde att det blev billigare när de började minska sina sopor.

Det är Göteborgs Stads miljöförvaltning som håller i projekten. På hemsidan finns en lång lista på åtgärder som minskar avfallet. Fyra principer används:

1)   Köp färre prylar
Vissa saker används sällan och de kan delas med andra. Till exempel: köp tjänster istället för saker,  ring en snickare i stället för att köpa en borrmaskin. Tänk efter före, när du exempelvis handlar i livsmedelsaffären, går det här verkligen åt? 25 procent av all mat slängs, säger statistiken.

2)   Ge saker ett långt liv
Innan du köper en vara har den redan orsakat utsläpp och sopor så använd den länge. Köp saker med kvalitet och köp och sälj begagnat.

3)   Köp miljövänligt
Om det du köper inte innehåller giftiga ämnen är det bättre att använda och lättare att återvinna och giftutsläppet i naturen minskar.
Köp giftfria produkter och köp saker som är återvinningsbara och helst gjorda av återvunnet material.

4)   Återvinn
Naturens resurser sparas, energi sparas och det blir jobb i Sverige.
Sortera dina sopor och ta dem till rätt återvinningsställe.