Atombombsstudie visar samband mellan strålning och hjärtsjukdomar
Användningen av joniserande strålning ökar inom sjukvården. För att närmare undersöka i vilken grad stråldoser medför ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar har japanska forskare följt upp överlevande från atombombningarna i Hiroshima och Nagasaki. Bilden är tagen i ett annat sammanhang på sjukhuset Saint-Louis i Paris. (Foto: AFP)


Ny japansk studie av överlevande från atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki visar att även medelhöga stråldoser ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det är sedan tidigare känt att strålningens effekter påverkar folkhälsan och användningen av datortomografi och andra diagnosmetoder ökar inom sjukvården.

Man vet att höga doser av strålning från strålbehandling mot hjärtat, huvudet och halsen såsom vid Hodgkins sjukdom, bröstcancer, barnleukemi och hjärntumörer ökar risken för överdödlighet i hjärtsjukdom och stroke.

För att närmare undersöka i vilken grad stråldoser medför ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar har forskare vid Radiation Effects i Hiroshima i Japan följt upp överlevande från atombombningarna i Hiroshima och Nagasaki. Resultatet har presenterats i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

I den japanska studien har man under 53 år från 1953 till 2003, följt upp totalt 86 611 personer som utsattes för atombomberna. För att beräkna personernas individuella stråldoser har forskarna tagit hänsyn till var personerna befann sig i förhållande till epicentrum och hur skyddade de var vid tiden för händelsen.

Faktorer som rökning, alkoholintag, utbildning, yrke, fetma och diabetes togs också med i beräkningen men visade sig ha nästan ingen påverkan på resultatet.

Forskarna fann att för varje ökning av stråldos med en Gy  (Gy=gray, mått på den mängd joniserande strålningens energi som absorberats per massenhet) ökade risken för dödsfall från stroke med 9 procent och för hjärtsjukdom 14 procent.

Resultatet visade att även medelhöga doser på 0,5-2 Gy visade sig vara förenade med en ökad risk för både stroke och hjärtsjukdomar.

En tidigare forskningsstudie från 2007 som  följt upp räddningsarbetare från Tjernobylolyckan, visar att det finns ett starkt samband mellan  hjärt- och  kärlsjukdomar och exponering för strålning.

 

Källor:

Ivanov VK: Late cancer and noncancer risks among Chernobylemergency workers of Russia. Health Phys 2007;93:470-9
www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/n_sidor/1/3.html