Återhämtning viktigt för kvinnors hälsa


Kvinnor som känner sig utmattade och trötta när de kommer till jobbet löper 2,9 gånger större risk att drabbas av fysisk ohälsa. Det visar en ny doktorsavhandling av Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog vid Previa och forskare på Stockholms universitet. Stress är dock inte farligt i sig så länge man har möjlighet att återhämta sig.

– Det är ingen fara att vara trött när man kommer hem efter en hård dag på jobbet, det viktiga är att man är ”fit for fight” och känner sig utvilad när man kommer till jobbet dagen därpå. Om man är utmattad redan när dagen börjar är risken för ohälsa i framtiden nästan tre gånger högre, säger psykologen Ulrica von Thiele Schwarz i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

I studierna, som pågick under en tvåårsperiod, ingick ca 300 kvinnor anställda inom vårdsektorn i Stockholms län. Resultatet visade att höga krav och brist på inflytande på jobbet bidrar till att kvinnor har svårt att återhämta sig.

Stressen blir värre för kvinnor som har svårt att släppa tankarna på jobbet när de kommer hem och de har svårare att koppla av av och samla ny kraft.

Att vara fysiskt aktiv och att umgås med sin familj och sina vänner ger den bästa återhämtningen. Detta kan bero på att tankarna då kopplas bort från det som stressar.

– Det är viktigt att veta att återhämtning inte nödvändigtvis är detsamma som vila. Återhämtning är inte heller en lyx som man kan vänta med tills man har tid, utan en biologisk förutsättning för att undvika ohälsa, precis som mat och sömn, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

 

Arbetsgivare kan underlätta återhämtning genom att:

Vara uppmärksam på utmattade medarbetare och ta varningstecken på allvar. 
Ge tydliga instruktioner om vad som ska göras.
Möjliggöra för medarbetarna att se resultatet av sitt arbete.
Ge tid för fysisk aktivitet på arbetstid.
Inkludera bristande återhämtning och arbetsrelaterad trötthet i arbetsmiljökartläggningar.

 

Doktorsavhandlingen läggs fram vid Stockholms universitet torsdagen den 11 december.