Åter rekord i e-deklarationer


2007 blir liksom 2006 ett rekordår i e-deklarationer. Cirka 3,1 miljoner nådde Skatteverkets databas.

Strax före klockan 22, två timmar innan medborgarnas inkomstuppgifter skulle vara lämnade, hade över 3 066 616 papperslösa namnunderskrifter kommit in.

De fördelade sig så här: e-legitimation 621 834, säkerhetskod 1 243 479, telefon 780 483 och sms 420 820.

Av de 6,8 miljoner som kunde e-deklarera pekade prognosen på att över 3,1 miljoner tog chansen.

-Vårt mål var lite väl optimistiskt, 3,4 miljoner, men vi är nöjda ändå. Och tekniken har fungerat jättebra, sade Kaj Kojer, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket, sent på onsdagskvällen.

Förra året var e-deklaranterna cirka 2,7 miljoner. Sakta men säkert närmar sig e-deklaranterna det antal där de blir en majoritet.

I år ska 7,2 miljoner inkomstdeklarationer lämnas. Omkring 4,1 miljoner av dem – 57 procent – kommer på pappersblankett.

I vissa grupper utgör e-deklaranterna redan en mycket klar majoritet.

-Bland dem som är födda mellan 1974 och 1988 ligger man kring 60-procentsstrecket. Åldersklasserna från slutet av 80-talet ligger kring 65 procent, säger Kaj Kojer.

-Rent generellt är 30- och 40-talister sämst på att deklarera elektroniskt. Där använder mellan 25 och 30 procent e-deklaration.

Det finns också en könsskillnad. Bland dem som hittills använt tele- och datanäten för att lämna besked till Skatteverket finns cirka 200 000 fler kvinnor än män.