Åtalet mot hustrun antyder partiets planer för Bo Xilai
Gu Kailai och Bo Xilai (Foto: New Epoch Weekly Photo Archive)


Åklagarmyndigheten i Anhuiprovinsen har åtalat Gu Kailai, hustru till den avsatte partitjänstemannen Bo Xilai, för mord, enligt rapporter i statsstyrd kinesisk media. Ingenting sades emellertid om anklagelserna mot Bo, den tidigare partichefen i Chongqing.

Enligt den allmänna meningen var Bo inblandad i en kupp, varför hanteringen av parets fall ger omvärlden en glimt in i den interna striden på högsta kinesisk politisk nivå.

Neil Heywood, brittisk affärsman som hade nära band med familjen Bo, hittades död på ett hotellrum i Chongqing i november förra året. Orsaken till dödsfallet sades vara ”alkoholförgiftning”, och hans kropp kremerades hastigt utan någon obduktion.

Alltsedan februari, då Wang Lijun, tidigare polischef i Chongqing, sökte asyl på det amerikanska konsulatet i Chengdu och utlöste Bos fall, har man väntat på att det kinesiska kommunistpartiet ska bestämma vilket brott Bo ska anklagas för.

När nu den 18:e nationella folkkongressen i Kina närmar sig snabbt har utvecklingen i Gus fall skapat mycket diskussion och spekulation.

Li Tianxiao, krönikör på Epoch Times, menar att anklagelserna mot Gu Kailai är en signal om att kommunistpartiet har nått intern konsensus om hur Bo ska hanteras. Dessutom har det här fallet dragit ut länge på tiden och måste gå framåt innan folkkongressen startar till hösten. Att börja med anklagelserna mot Bos fru är mindre kontroversiellt.

”Att börja med Gu Kailai innebär i viss utsträckning ett test för ledarna i det kinesiska kommunistpartiet. Ledarna har debatterat huruvida man ska anklaga Bo för politiskt uppror eller för lagbrott.”

I februari citerade Voice of America en amerikansk tjänsteman som sade att Wang Lijun hade information om maktkampen i de högsta kretsarna i den kinesiska politiken.

Enligt den redogörelsen hade de ”hårdföra”, däribland Bo Xilai och Zhou Yongkang, medlem i politbyråns ständiga utskott, försökt blockera den mjuka övergången av makten från presidenten Hu Jintao till vicepresidenten Xi Jinping.

Li menar att hanteringen av Bos fall är direkt relaterat till möjligheterna att i framtiden ställa före detta partiledaren Jiang Zemin, liksom Zhou Yongkang och andra medlemmar i deras fraktion, till svars för bland annat deras inblandning i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong. Det kan även ha en koppling till den kinesiska kommunistregimens kollaps. ”Ledarna för kommunistpartiet testar om de kan anklaga Bo för lagbrott [istället för uppror].”

Fang Linda, krönikör på internet, sade att eftersom förföljelsen av Falun Gong började 1999 så var partiets 16:e, 17:e och 18:e konferenser helt fokuserade på förföljelsen. ”Blodiga händer-fraktionen” ledd av Jiang Zemin har fått enorma vinster och makt under den 13 år långa förföljelsen.

Zhou Yongkang, ordföranden i partiets politisk-rättsliga kommission, blev medlem i politbyrån tack vare sin aktiva roll i förföljelsen av Falun Gong. För att skydda sig själv och kunna fortsätta förföljelsen satte Jiang in fler anhängare på de högsta nivåerna i den kinesiska regeringen. Bo Xilai var placerad direkt efter Zhou Yongkang. Därför är hanteringen av Bo Xilai en direkt indikation på hur Zhou Yongkang och ”blodiga händer-fraktionen” kommer att ställas till svars i framtiden.

Fang sade att korruption och mord inte är kommunistpartiets största bekymmer när det gäller Bo. Istället är partiet oroat över uppror och politiska kupper. ”Om Bo till slut anklagas för korruption och mord skulle det vara för att Hu Jintao inte vill offentliggöra de interna konflikterna i kinesiska kommunistpartiet och vill upprätthålla den ytliga stabiliteten under kommunistpartiets 18:e nationella folkkongress.”

Liu Xiao sade på nätet att det faktum att de statligt styrda dagstidningarna kallade Gu Kilai för ”Bo Gu Kilai” – att lägga till mannens efternamn i fruns namn är ovanligt i det moderna Kina – visade att Hu Jintao är fast besluten att åtala Bo för brott. Detta är linje med det tal Hu gav den 23 juli till tjänstemän på provinsiell regeringsnivå och över. Under talet uttryckte Hu oro för de risker och utmaningar som kommunistpartiet står inför. Han tog upp frågan om politiska reformer, men sade att det måste baseras på enpartisystemet.

Att behålla enpartisystemet betyder enligt Liu att partiets interna konflikter inte får blottas för allmänheten. Naturligtvis kan Hu välja att dölja Bos revolt och hitta en ”mjuklandning” för Bos kollegor i fraktionen, inklusive Zhou Yongkang. De brott som begåtts av politisk-rättsliga kommissionen, speciellt de som begåtts mot Falun Gong, kan temporärt komma att döljas för att skjuta upp kommunistpartiets kollapps.

Liu anser att tillkännagivandet av mordanklagelserna mot Gu Kilai innan ledarkonferensen i Beidaihe är ett sätt för Hu Jintao att försöka stabilisera den skakiga interna politiken i partiet.

Klicka på http://www.epochtimes.se/kinas-regim-i-kris.html för att läsa om den senaste utvecklingen i krisen för det kinesiska kommunistpartiet.
Översatt från engelska.