Askmolnet en hälsofara om det kommer ner till marken
Moln av giftig vulkanaska sprider sig över Europa. Enligt experter utgör det ingen direkt hälsofara så länge det inte når marken. (Foto: AFP/Halldor Kolbeins)


Vulkanutbrottet på Island har medfört att ett stort moln av aska dragit ner över Europa. Enligt experter utgör inte askmolnet i nuläget någon hälsorisk men myndigheterna följer utvecklingen noga.

Askmolnet befinner sig på mellan 3000 och 10 000 meters höjd och rör sig ner över Europa.
Skulle situationen förändras och partiklarna nå markhöjd kan man känna irritation i ögonen och andningsproblem. Det är framförallt personer med kol, astma, hjärt- och kärlsjukdomar som är de mest utsatta. 

Enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap är bedömningen att det ännu inte skett någon större påverkan på samhället.

Askan består av svavel, fluor och pimpstensliknande partiklar. Enligt Socialstyrelsen krävs det stora koncentrationer av askan för att det ska innebära en hälsorisk. 

Det är partiklarnas storlek som har betydelse. ”De små partiklarna mindre än 10 mikrometer i storlek är farligare, eftersom de kan tränga djupare in i lungorna”, säger WHO:s läkare Maria Neira i ett pressmeddelande från myndigheten. 

Hittills har analyser av askan visat att uppskattningsvis 25 procent av partiklarna är mindre än 10 mikrometer i storlek.

Eftersom askkoncentrationen kan variera från land till land beroende på vind och lufttemperatur, uppmanar Neira människor att följa de lokala myndigheternas information. 

– Om människor är utomhus och upplever irritation i hals och lungor, en rinnande näsa eller kliande ögon, bör de begränsa sina utomhusaktiviteter”, råder Neira.

Tom Bellander är docent i miljömedicin vid Karolinska Institutet. I en kommentar i tidskriften Dina mediciner säger han att ”De här partiklarna är mer aggressiva eftersom de också är sura”.

Han tillägger:

– Blir det riktigt extremt får vi kanske rådet att stanna inne, tejpa igen allting och sätta på dammsugaren, men där är vi absolut inte ännu. På Island kanske de får det rådet nu.

Seismolog Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet säger till Ekot att han ännu inte ser någon förändring i vulkanens aktivitet.

– Det är ungefär samma som det har varit de senaste dagarna. Man kan inte se någon avmattning i intensiteten. Men veckor och månader är faktiskt realistiskt, tyvärr.

 

Här kan du läsa myndigheternas information vid kriser: www.krisinformation.se