Årtionden av skövling ödesdigert för världens oceaner
Fiskare använder fiskemetoden pole-and-line för att fånga bonit (skipjack tuna). Pole-and-line-fiske är selektivt och därför en mer hållbar metod att fånga tonfisk eftersom bara fisk av en viss storlek fångas, och de unga får bli kvar och växa tills sig och bli könsmogna så att återväxten säkras för framtiden. Småfisk används som bete och kastas överbord för att lura upp fisken till ytan. Fiskarna använder tonfiskarnas acceleration när de kapplöper för att fånga bytet, de hugger dem med krok och svingar upp dem på båtdäcket (Foto: Paul Hilton/Greenpeace)


Allt livs vagga här på jorden – världens oceaner – närmar sig snabbt den punkt där de förlorar kapaciteten att reglera jordens klimat och förse oss med mat, syre och miljö.

Enligt Ahmed Djoghlaf, verkställande sekreterare vid FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), är nu hastigheterna för arters utrotning så höga som tusen gånger den naturliga hastigheten, och världen närmar sig en ”vändpunkt” där förlusten bli omöjlig att göra något åt.

Jordens oceaner, vilka representerar 99 procent av livsutrymmet på joden och täcker nästan 70 procent av vår planet, plundras, förorenas och fylls med koldioxid alltmer, som resultat av mänsklig aktivitet.

I Nagoya, Japan möts nu 15 000 deltagare från 193 av FN:s medlemsländer för att försöka komma fram till en strategisk plan för de kommande tio åren med syfte att bevara jordens ekosystem. Den 13 dagar långa konferensen mellan parterna inom konventionen om biologisk mångfald (COP-10) avslutas den 30 oktober.

På grund av överfiske överexploateras nu 19 procent av alla fiskbestånd, 8 procent uttöms, 52 procent exploateras helt, medan bara 1 procent visar tecken på återhämtning, meddelar (CBD:s) Tekniska rapport om global biologisk mångfald, Outlook 3. Överexploatering leder till stora ekonomiska förluster för fiskindustrierna och samhällena.

”Överfiske leder till fiskbeståndens kollaps, vilket påverkar på två sätt: miljoner kustbor som är beroende av fisket för sin inkomst skulle drivas tillbaka in i fattigdom. Fisk och ryggradslösa djur från havet är bland de sista källorna till vild mat på planeten, och förser fler än 2,6 miljarder människor med minst 10 procent av deras genomsnittliga proteinintag per person”, skrev David M. Ainsworth, CBD i ett mail från Nagoya.

CBD:s rapport slår
fast att på grund av överfiske innehåller fångsterna allt färre stora rovfiskar och fler arter längre ner i näringskedjan, såsom maneter. Vidare har överexploatering skrivit in 20 arter på den röda lista över arter som hotas av utrotning som sammanställts av den Internationella unionen för bevarande av Naturen (IUCN).

Rapporten avslöjar oroande framtidsutsikter för återhämtning av fiskpopulationer även om mänskligheten slår till bromsarna: Exempelvis kollapsade den kanadensiska torsken 1980 på grund av överexploatering. Fastän fisket har legat nere sedan 1992 finns föga tecken på återhämtning.

– Hajar och blåfenad tonfisk är hotade globalt. Korallrev löper allvarlig fara på grund av destruktiva aktiviteter och klimatförändringen, tillade Ainsworth.

Fångst av andra marina arter, såsom fisk, valar, delfiner och sköldpaddor som sker av ”olyckshändelse” och som slängs, är också slöseri med havens värdefulla resurser.

Enligt Dimitar Berov, en bulgarisk marinekolog, finns det metodologi för skydd av fiskeresurser som används av USA, Kanada, EU och Island. Men han säger att dessa policys ofta används med dubbel standard.

– Kriterierna och kvoterna appliceras på respektive lands territorialvatten men inte på världshaven, vilka anses vara ’ingenmansland’ och ingen kan direkt kontrollera det”, säger Berov.

– En annan skadlig metod är exploateringen av marina resurser tillhörande fattiga länder i Afrika och Asien, vilka har relativt bättre bevarade fiskpopulationer men inte kan utnyttja dem. Rika västländer köper fisk till löjligt låga priser där det inte finns några tydligt definierade kvoter för ”uthållig fångst”, tillägger Berov.

Nathalie Rey, rådgivare inom marin policy hos Greenpeace International, varnar för att medan fiskenäringen fortsätter som vanligt kan det kommersiella fisket kollapsa till år 2050. Nittio procent av de stora fiskarna såsom tonfisk och svärdsfisk är redan borta, säger Rey, efter att ha utfiskats i bara 60 år.

– Tomma hav innebär en tom framtid, för de hundratals miljoner som är beroende av fisk som mat och de 170 miljoner människor vilkas jobb är direkt avhängiga av fiskesektorn, säger Rey.

– Å andra sidan, att skapa en mer hållbar fiskeindustri kan höja den totala globala inkomsten för fiskehushåll från 35 till 44 miljarder dollar per år,

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44895/


Ett barn leker med en delfin i Marmaris, Turkiet, 2007. Delfiner kommunicerar med barn på ett känslomässigt plan och hjälper dem med lindring vid sjukdom och autism, Downs syndrom med mera. (Foto: Tack till Violeta Evtimova)

Ett barn leker med en delfin i Marmaris, Turkiet, 2007. Delfiner kommunicerar med barn på ett känslomässigt plan och hjälper dem med lindring vid sjukdom och autism, Downs syndrom med mera. (Foto: Tack till Violeta Evtimova)