Arkeologer rekonstruerar staden Baturyn i Ukraina


I samarbete med den ukrainska regeringen försöker nu arkeologer att rekonstruera Baturyn, en ukrainsk stad som ryska armén förstörde på 1700-talet.

Idag är Baturyn en liten stad, men på 1700-talet var det legendariska befälet, eller ghetman på ukrainska, Ivan Mazepas hemstad.

– Med president Victor Yushenkos stöd är återupplivandet av ghetmans huvudstad ett faktum i Baturyn, sade administratören Vladimir Prihodko.

Under det nordiska kriget (1700-1721) mot Sverige vände sig Mazepa emot de ryska härskarna och kämpade med svenskarna mot tsaren.

Experter säger att Mazepa försökte använda sig av kriget för att erhålla ukrainskt oberoende från Ryssland, men Ryssland vann kriget och tsaren utfärdade order om att Mazepas hemstad skulle förstöras.

– Man kan säga att det var en tragedi för Baturyns invånare. Menshikovs grymhet kastar en skugga över den tidens ryska armé, hur som helst är detta vår historia och vi ska inte förneka den, sade Anna Todorova, en arkeolog från Moskva.

Enligt professor Vladimir Mezentsev från universitetet i Toronto försvann alla historiska monument i och med kriget.

– I Sovjetunionen förstördes alla lämningar från 1600- och 1700-talen som arkeologerna hade grävt fram, de ansågs vara onödiga, berättade Mezentsev.

Ukrainas president vill se Baturyn färdigbyggt i oktober i år. Den 2 oktober är det 300 år sedan Baturyn förstördes. Myndigheterna i regionen planerar att göra denna arkeologiska expedition permanent och internationell.

Översatt från engelska