Årets nobelpris i medicin
John Gurdon och Shinya Yamanaka får Nobelpriset i medicin för arbetet med cellprogrammering, en forskning som har drömmar om att kunna ersätta vävnad för personer som handikappats av sjukdom. (Foto: Cambridge University, Toshifumi Kitamura /AFP)


På måndagen, 8 oktober, meddelades vilka som skulle få årets Nobelpris i fysiologi eller medicin år 2012. Det delas gemensamt mellan John B Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras och utvecklas till kroppens alla vävnader, vilket har gett en ny syn på cellers och organismers utveckling.

Vi har alla utvecklats från befruktade äggceller som i sig har potential att utveckla alla celltyper som bygger upp vår kropp. Tidigare ansåg man att utvecklingen från omogen till specialiserad cell var oåterkallelig, vilket John B Gurdon ifrågasatte. Han undrade om inte informationen i cellens arvsmassa fanns kvar.

1962 testade han sin hypotes och John B Gurdon ersatte cellkärnan i en grodas äggcell men en cellkärna från en mogen cell från ett grodyngels tarm. Ägget blev ändå till ett funktionsdugligt grodyngel. Cellkärnan hade inte förlorat förmågan att styra utvecklingen till en duglig organism.

40 år senare upptäckte Shinya Yamanaka att en specialiserad cell från en mus kunde återföras till att bli en omogen stamcell. Yamanaka letade efter gener som kunde hålla dem omogna. Han identifierade en rad sådana gener och testade dem i mogna bindvävsceller.

Det räckte med fyra gener för att bindvävscellerna skulle backa i utvecklingen och omvandlas till omogna stamceller. Upptäckten att intakta celler kan omprogrammeras fick stort genomslag i den vetenskapliga världen.

Detta har ökat kunskapen om sjukdomar och gett nya möjligheter att utveckla behandlingsmetoder.

Efter upptäckterna att celler inte behöver existera i samma specialiserade tillstånd i hela sitt liv, har läroböcker fått skrivas om.

John B Gurdon är född 1933 i Dippenhall, Storbritannien. Under många år var han knuten till universitetet i Cambridge som professor i cellbiologi och master för Magdalene College. Numera är han verksam vid The Gurdon Institute i Cambridge.

Shinya Yamanaka är född 1962 i Osaka, Japan. Han avlade läkarexamen 1987, doktorerade 1993 i Osaka och var verksam vid Gladstone Institute i San Francisco, USA och Nara Institute of Sience och Technology i Nara, Japan. Numer är Yamanaka professor vid Kyoto-universitetet och även verksam vid Gladstone Institutet.