Antikorruptionsmyndigheter slår till mot Apple-partner i Kina
En kontorsarbetare pratar i en mobiltelefon framför China Unicoms logotype i Peking den 5 januari 2012. En antikorruptionsutredning har så här långt lett till gripandet av två höga chefer på China Unicom, som är en partner till Apple. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Kinesiska antikorruptionsutredare slår till hårt mot China Unicom, det näst största (och statliga) telekomföretaget i Kina, och tillika en viktig partner till Apple. En vice vd har gripits och uteslutits från kommunistpartiet. Högt uppsatta chefer i företaget har tvingats lämna in sina pass. Styrelseordföranden har sålt sin aktieandel. Anställda ska också ha berättat besvärande saker om ledningen för utredarna.

I flera veckor har det funnits tecken på att antikorruptionsmyndigheter har börjat granska företaget China Unicom. Det finns rapporter om att Zong Xinhua, vd för IT- och handelsavdelningen, och Zhang Zhijiang, som var ansvarig för nätverkskonstruktion, båda är under utredning.

China Unicom gick ihop med China Netcom

China Unicom är en av de stora aktörerna i lanseringen av iPhone 6 och iPhone 6 Plus i Kina, meddelade Apple i slutet av september.

China Unicom gick 2008 ihop med China Netcom, som hade långvariga, djupa förbindelser med den äldste sonen till förre kommunistpartiledaren Jiang Zemin. Jiang Mianhengs äventyr inom telekomsektorn har gjort att han kallas ”Telekomkungen”.

Jiang Mianheng kan fortfarande ha mycket investerat i Unicom, med tanke på hans tidigare kontroll av China Netcom genom Shanghai Alliance Investment Ltd. Medlemmar i Jiang Zemins politiska fraktion har också fortfarande viktiga poster i China Unicom.


Det ryktas om att Yan Bo, vd för China Unicoms internationella sektion, ska ha flytt landet. Företrädare för företaget säger emellertid att han är sjukskriven. China Unicom, ett stort statligt telekomföretag, håller på att rensas ut av kommunistpartiets antikorruptionsmyndighet. (Twitter.com)

Det ryktas om att Yan Bo, vd för China Unicoms internationella sektion, ska ha flytt landet. Företrädare för företaget säger emellertid att han är sjukskriven. China Unicom, ett stort statligt telekomföretag, håller på att rensas ut av kommunistpartiets antikorruptionsmyndighet. (Twitter.com)

Utredning av politiska orsaker?

Huruvida den pågående utredningen av China Unicom är politiskt – ett drag av Kinas nuvarande ledare Xi Jinping för att ytterligare försvaga Jiang Zemins maktbas – är oklart. Utredningar av statliga företag med betydande politiska kopplingar har ofta varit del av större kampanjer med politiska mål.

Men möjligheten finns också, men något som är ganska osannolikt i Kina, att granskningen av företaget helt enkelt är till för att rensa upp en korrupt ledning till förmån för kinesiska konsumenter.

Antikorruptionsutredare ”flyttade in i och ockuperade” företaget i slutet av november. Anställda ska ha varit nöjda med att få tillfället att diskutera företagets mörka sida.

”Efter att utredningen började var det som att skära upp ett sår – åratal av interna konflikter i Unicom blottlades”, sade Caijing, som citerade en chef på företaget.

China Unicom startade internutredning

För att parera antikorruptionsutredningen påbörjade företaget också en internutredning och meddelade de anställda resultaten. Exempelvis hade partisekreteraren för China Unicoms Guangdongfilial, He Xiang, en förkärlek för att åka första klass, som företaget självklart fick stå för.

De statuerade exempel genom att ”utsätta honom för politisk disciplin” och kräva att han skulle betala tillbaka mellanskilllnaden mellan första klass och standardersättningen.

Yan Bo, vd för företagets internationella avdelning, rapporteras ha flytt landet. Han har inte kunnat nås på sin telefon i flera dagar, enligt rapporter. Företaget förnekar att han har flytt; istället säger man att han är sjukskriven. Men för att säkerställa att ingen från företaget flyr landet har man bett höga chefer att lämna in sina pass.

Översatt från engelska.