Antarktis lockar svenska forskare


Kyla, snö och is, ja vi går mot vintern. De finns de som åker till södra halvklotet för att få uppleva sommar och sol. Men inte ett gäng svenska forskare. Visserligen åker de söder ut, men betydligt längre än de flesta, till Antarktis.

Det är cirka tjugo svenska forskare som ska delta i olika internationella forskningsprogram. De ska samla in klimatdata, jobba med atmosfärfysik och leta neutriner.

Klimatdata

Samtidigt som en svensk bandvagnstravers ger sig av från den svenska stationen Wasa, ger sig en japansk travers av från den japanska stationen Syowa. De går mot varandra och vid jul ska grupperna mötas och då skiftar man mätutrustning för att få data från en hel färd innan de återvänder till Wasa.

Nyligen upptäcktes sjöar under glaciärisen och borrkärnor har tagits upp där som gett ovärderlig kunskap om den historiska klimatutvecklingen. Det är i det här området som forskarna ska arbeta. De ska ta yt- och luftprover och utföra radar- och GPS-mätningar av isen och snöns djup och rörelse. Klimatet i Antarktis berättar sin egen historia men den har också betydelse för hela världens klimat.

Atmosfärfysik

Svenska forskare ska mäta aerosoler med hjälp av en atmosfärisk radar (MARA, Moveable Atmospheric Radar). På Antarktis är det relativt ”rent” i troposfären och de resultaten ska sedan jämföras med resultat från det delvis bebodda Arktis.

Genom det här hoppas forskarna kunna öka sin förståelse för aerosolprocesser och – vågor i den mellersta polaratmosfären. De hoppas också kunna öka sin kunskap om meteorologiska störningar kring forskningsstationer i Antarktis.

Neutriner

Det internationella partikelfysikprojektet IceCube fortsätter på sydpolen. Under den antarktiska vintern fanns här en svensk forskare och han fortsätter sitt arbete även under sommarmånaderna. Här kommer ytterligare åtta svenskar att arbeta.

Ljusdetektorer ska monteras djupt nere i den tre km tjocka och klara isen för att fånga upp ljuset som ibland uppstår när neutriner går igenom isen. Neutrinerna är elementarpartiklar från rymden som är svåra att spåra.

Läs mer på:
klimatdata www.irf.se/program/afp/?dbfile=MARA_AFP_IRF2&dbsec=IPY” target=”_blank”>www.icecube.wisc.edu neutriner