Antalet vithajar kan vara på tillbakagång
En inventering visar att antalet vithajar är mycket färre än väntat. (Foto: Terry Goss/Wikimedia Commons)


Vithajen kan vara på väg att försvinna i nordöstra Stilla havet. Nyligen genomfördes en forskningsstudie av ett isolerat bestånd av vithaj i det området.

Vithajen, Carcharodon carcharias, håller till utanför centrala Kalifornien och Mexikos Guadeloupeöar vid den här tiden på året. Ett forskarteam fotograferade hajarna med hjälp av ett sälliknande lockbete. De tog 321 bilder och identifierade 130 individer på deras ryggfenor. Med hjälp av en statistisk modell uppskattar de att det bara finns 219 vuxna och halvvuxna hajar i området, mycket färre än bestånden av andra stora rovdjur. 

– Det låga antalet var en riktig överraskning, säger huvudförfattaren till studien, doktoranden Taylor Chapple vid universitetet i California-Davis i pressmeddelandet.

– Det är lägre än vi förväntat oss och även betydligt mindre än bestånden av andra stora marina rovdjur, såsom späckhuggare och isbjörnar. Dock är den här beräknade uppskattningen gjord vid endast en tidpunkt och ytterligare forskning kommer att visa om det är en frisk och livskraftig population, eller en art som riskerar att kollapsa, eller något mittemellan.

– Vi har upptäckt att dessa vita hajar återvänder till samma kustområden varje år. Det är detta faktum som gör det möjligt att uppskatta deras antal. Vårt mål är att hålla reda på rovdjuren i havet, säger medförfattaren Barbara Block från Stanford i pressmeddelandet.

Den här gruppen är en av tre kända bestånd av vithaj i världen. De andra två finns i Sydafrika och i området omkring Australien och Nya Zeeland.

De metoder som har använts i den här undersökningen kan också tillämpas på andra platser för att övervaka statusen för andra populationer och avgöra behovet av skydd runt om i världen.

”Nedgången av antalet hajar i världshaven understryker behovet av en noggrann bedömning och övervakning av de återstående bestånden”, skrev forskarna i studien.

Undersökningen publicerades online i tidskriften Biology Letters den 9 mars.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/science/great-white-sharks-off-california-may-be-in-decline-52808.html