Ansökan om slutförvaring av kärnavfall inlämnad
En tank för behandling av kärnavfall i Oskarshamn, där SKB ansöker om att bygga en inkapslingsanläggning. (Foto: Pia Ohlin/ AFP)


På onsdagen lämnade Svensk kärnbränslehantering, SKB, in en ansökan om slutförvar av kärnavfall, trots en oenig styrelse.

SKB ansökte på onsdagen om att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. 

Ansökningshandlingarna består enligt SR av 7000 sidor och har förberetts i 30 år.

– Den lösning som vi lägger fram för prövning möter kravet från samhället att människa och miljö ska skyddas från det använda kärnbränslet, nu och i framtiden. Efter mer än tre decenniers forskning har vi en säker metod som är färdig att genomföras. Vi har också en noga utvald plats som ger de säkerhetsmässiga förutsättningarna för ett slutförvar, sade SKB:s vd Claes Thegerström i ett pressmeddelande.

Det var Anders Wijkman, som enligt SR är den enda styrelseledamoten i Svensk kärnbränslehantering som inte är knuten till kärnkraftsindustrin, som önskade avvakta med beslutet om slutförvaret av kärnbränsle i Östhammars berggrund.

– Jag lade ned min röst med motiveringen att jag hade velat genomföra ytterligare experiment kring en rad frågeställningar som har med den här mycket speciella bentonitleran att göra. Den ska omsluta kapslarna nere i borrhålen och den ska sörja för att det blir tätt, sade han till SR.

Miljöminister Anders Carlgren sade till TT att man inte på förhand kan säga om det blir ett ja eller ett nej på ansökan. Innan den når regeringen ska den ses över av en rad myndigheter, till exempel miljödomstolen och Strålskyddsmyndigheten, och det kan ta flera år sade Carlgren.

En statlig utredning föreslår en lagändring som gör det tydligt att det ytterst är staten som ansvarar för säkerheten av förvaringen.