Anmälningar om barn som far illa raderades


151 anmälningar till socialtjänsten i Gävle om barn som far illa har raderats. En handläggare riskerar avsked och kommunen överväger att polisanmäla händelsen.

– Det finns ett antal anmälningar och utredningar som är borttagna ur systemet. Och som vi håller på att titta på för att se om vi kan få fram att det är personer som anmälts att de behöver hjälp men inte fått det, säger Mats Collin, socialchef i Gävle kommun till Sveriges Radio.

De raderade anmälningarna är gjorda från år 2009 och framåt. Den som misstänks vara ansvarig har inte gett någon förklaring till att filerna raderade, men det ska inte ha skett slumpmässigt.

Handläggaren är för tillfället avstängd från arbetet. Socialtjänsten Lex Sarah-anmälde på onsdagen händelsen.

Härvan rullades upp när en förskola begärde ut information om en anmälan, som visade sig vara raderad. Även papperskopior av de aktuella anmälningarna är borta.

Raderande kan vara brottsligt med tanke på att socialtjänsten har skyldighet att ta tag i ärenden senast två veckor efter anmälan, och alla ärenden är ännu inte utredda, uppger Collin. Nu försöker Gävle socialtjänst återskapa den försvunna informationen.