Alzheimersdagen uppmärksammades globalt


I söndags den 21 september uppmärksammades Alzheimerdagen runt om i hela världen. Även i Sverige har den svenska alzheimerföreningen haft arrangemang för att sprida kunskap och information. Den fruktade sjukdomen som drabbar allt fler kan med rätta kallas ” de anhörigas sjukdom”.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Den drabbar hjärnans funktioner såsom minnet, förmågan att uttrycka och förstå det talade och skrivna språket, rumslig orientering och olika praktiska förmågor.

Sjukdomen har ett smygande förlopp och utvecklas långsamt under flera år, variationen ligger på mellan 5- 20 år.

Alzheimers sjukdom kan uppträda redan i 40-65 års åldern men vanligast efter 65 år.

De flesta alzheimersjuka bor hemma och vårdas av sina anhöriga. Detta är ett tungt och ansvarsfullt dygnet-runt arbete som gör att anhöriga behöver stöd och avlastning. Demensvården är därmed ett av samhällets största medicinska och sociala åtaganden.

Numera finns möjlighet att behandla sjukdomen med läkemedel för att bromsa sjukdomens förlopp. Intensiv forskning pågår men ännu har man inte klarlagt orsakerna till sjukdomen.

Läs mer om Alzheimers sjukdom på www.alzheimerforeningen.se