Allvarliga streptokockfall i Skåne
Det är viktigt att arbeta förebyggande och kartlägga smittvägar inom vården. Bakterierna sprids genom direkt eller indirekt kontakt mellan patienter, personal och via föremål. (Foto:Jorge Dirkx/ AFP)


I Skåne har flera fall av infektioner orsakade av en aggressiv typ av streptokockbakterie konstaterats. Region Skåne arbetar med att spåra smittkällan och uppmanar personer som misstänker att de blivit smittade att snabbt söka vård.

Sedan årsskiftet har 43 personer insjuknat, varav 11 personer är livshotande sjuka efter att ha smittats av grupp A-streptokocker. En person har avlidit. Ännu har man inte funnit någon gemensam koppling mellan fallen. 

– Det här är ett allvarligt läge och Region Skåne har därför inlett en omfattande utredning av situationen. Det innebär bland annat att kartlägga möjliga smittkällor, säger smittskyddsläkare Eva Gustafsson i ett pressmeddelande.

På Landskrona lasarett har fyra personer som operades förra veckan insjuknat. Tre av dem vårdas nu på intensivvårdsavdelningar i Malmö och Lund.

I avvaktan på att man ska finna smittkällan har alla planerade operationer vid Landskrona lasarett ställts in tills vidare.

Region Skåne har gått ut med information om den allvarliga situationen till samtliga akutmottagningar, infektionskliniker och till primärvården.

Till skillnad från den vanligt förekommande streptokockbakterien som oftast orsakar enklare infektioner som halsfluss och svinkoppor är den aggressiva grupp A-streptokockbakterien betydligt allvarligare. 

Streptokockerna producerar giftiga ämnen (toxiner) som bryter ner vävnaden och den drabbade kan bli livshotande sjuk. Ibland omnämns bakterierna som ”mördarbakterier” men är dock inte multiresistenta utan kan behandlas med antibiotika.

NÄR SKA MAN SÖKA VÅRD?

Den som är svårt sjuk med hög feber, allmänpåverkan, svaghet, och yrsel ska söka akutmottagning direkt. Det går bra att ringa Sjukvårdsrådgivningen, 1177 om man är osäker eller vill ha råd. Insjuknandet är ofta mycket akut med snabbt stigande feber och svår allmänpåverkan. Smärtan kan vara svår, de som drabbats beskriver ofta att de aldrig känt sig så sjuka någon gång tidigare.

Som vid all smitta är det viktigt att ha rena händer. Streptokocker sprids med salivdroppar eller vid kontakt med infekterade sår. Streptokocker, liksom andra bakterier, finns runt omkring oss och det kan därför vara svårt att helt undvika smitta.

Källa: www.1177.se