Allvarliga grundvattenproblem i kinesiska städer


Enligt Reuters rapporterade nyligen kinesiska regimens egen nyhetsbyrå Xinhua att grundvattenreservoarerna i kinesiska städer är mycket illa ute. Ungefär 90 procent av dem bedöms som förorenade.

Det är bland annat överanvändningen av grundvattnet på grund av vattenbristen som lett till att saltvatten läckt in och förorenat färskvattnet.

Problemet med grundvatten är att det behöver en extremt lång tid på sig att rena sig självt, till skillnad från ytvatten. När det väl förorenats är det inte mycket att göra. Det enda man kan göra är att försöka att förhindra att föreorening sker, något som alltså är för sent i många kinesiska städer. Kinas redan svåra vattenbrist ser alltså ut att kunna förvärras på sikt.

Ett annat problem som också förvärras är att pumpningen av grundvatten leder till att marken sjunker, något Epoch Times tidigare rapporterat om. Delar av Shanghai beräknas enligt kinesiska mark- och resursministeriet ha sjunkit över två meter under de senaste 100 åren, rapporterar Reuters.