Allvarliga brister i ryska kärnkraftverk
Den ryske premiärministerna Vladimir Putin besöker ett kärnkraftverk i Volgodonosk i mars förra året. (Foto: Alexey Druzhinin / AFP)


Naturkatastrofens påverkan på kärnkraftsverken i Fukushima fick ryska myndigheter att beordra fram en utredning om  säkerheten gällande deras egna kärnkraftverk.

Norska Aftonposten har fått tillgång till rapporten som presenterades för Rysslands president Dmitrij Medvedev förra veckan.

-Jag är skakad, säger den norske kärnfysikern Nils Böhmer till Aftonposten.

Rapporten pekade ut 31 säkerhetsbrister. Jordskalv fanns inte alls med i beräkningen, och deras kärnkraftverk stannar inte om ett skalv kommer. Ingen beredskap för andra naturkatastrofer fanns heller.

Den lösning för reservkylning som finns är undermålig säger rapporten, som också pekar på att lagringen av uttjänt kärnbränsle är så bristfällig att det kan läcka ut vid ett jordskalv.

Rapporten om säkerhetsrutinerna inom rysk kärnkraft verkar vara en gedigen och grundlig utvärdering menar överingenjör Ole Reistad vid norska Institutet för energiteknik, som bedömer rapporten som uppseendeväckande.