loadingUkrainsk militär deltar i en övning i närheten av Kiev den 10 april. Landet genomför nu en serie åtgärder för att få in fler män till militärtjänstgöring. Foto: Genya Savilov/AFP via Getty Images
Ukrainsk militär deltar i en övning i närheten av Kiev den 10 april. Landet genomför nu en serie åtgärder för att få in fler män till militärtjänstgöring. Foto: Genya Savilov/AFP via Getty Images
Utrikes

Allt fler män ansöker till högre studier

Bill Pan

Den ukrainska regeringen kommer att genomföra slumpmässiga inspektioner på högskolor och universitet över hela landet. Anledningen är att antalet ansökningar till framför allt lågkvalificerade högre studier från män i värnpliktsålder ökat med 2 000 procent sedan kriget började.

Ukrainas kontrollmyndighet för utbildningsväsendet uppger att man har undersökt statliga siffror för män födda mellan 1964 och 1994 som endera påbörjat eller återupptagit högre studier mellan 2021 och 2023.

Analysen visar en ”abnorm ökning” av antalet ansökningar till högre och förberedande högre studier. Under 2022, när Ryssland invaderade Ukraina, steg antalet med 1 880 procent. Det var framför allt privatägda utbildningsinstitutioner som stod för ökningen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingUkrainsk militär deltar i en övning i närheten av Kiev den 10 april. Landet genomför nu en serie åtgärder för att få in fler män till militärtjänstgöring. Foto: Genya Savilov/AFP via Getty Images
Ukrainsk militär deltar i en övning i närheten av Kiev den 10 april. Landet genomför nu en serie åtgärder för att få in fler män till militärtjänstgöring. Foto: Genya Savilov/AFP via Getty Images
Utrikes

Allt fler män ansöker till högre studier

Bill Pan

Den ukrainska regeringen kommer att genomföra slumpmässiga inspektioner på högskolor och universitet över hela landet. Anledningen är att antalet ansökningar till framför allt lågkvalificerade högre studier från män i värnpliktsålder ökat med 2 000 procent sedan kriget började.

Ukrainas kontrollmyndighet för utbildningsväsendet uppger att man har undersökt statliga siffror för män födda mellan 1964 och 1994 som endera påbörjat eller återupptagit högre studier mellan 2021 och 2023.

Analysen visar en ”abnorm ökning” av antalet ansökningar till högre och förberedande högre studier. Under 2022, när Ryssland invaderade Ukraina, steg antalet med 1 880 procent. Det var framför allt privatägda utbildningsinstitutioner som stod för ökningen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024