Alliansen vill sänka skatten för pensionärer med ytterligare 2,5 miljarder
Alliansen vid valet 2006. (Foto: AFP)


Alliansens partiledare skrev gemensamt en debattartikel i DN på måndagen. Deras förslag är sänka skatten för pensionärer 2011 med ytterligare 2,5 miljarder, utöver de 5 miljarder de lovat sedan tidigare.

I och med det så vill nu båda blocken sänka pensionärernas skatt med 7,5 miljarder. Den första maj i år lovade Mona Sahlin samma sak så i denna fråga verkar båda blocken vara överens.

Från debattartikeln kan man läsa att alliansen under sin regeringstid har “sänkt skatten för Sveriges pensionärer med totalt 5,3 miljarder kronor”. I våras föreslog de en “skattelättnad för pensionärer på 5 miljarder kronor från den 1 januari 2011.” Och nu vill de “förstärka det … med ytterligare 2,5 miljarder kronor”.

Vidare skriver de att om “finansiella sparandet” kan “uppvisa betydande överskott mot slutet av nästa mandatperiod” så kan det “vara möjligt att sänka skatten” med “ett andra steg på 2,3 miljarder kronor”. “Om det visar sig att den ekonomiska utvecklingen dämpas eller de offentliga finanserna försvagas kan det vara nödvändigt att skjuta på skattesänkningar och andra reformambitioner. Vi kommer inte genomföra ytterligare skattelättnader innan överskott är säkrade.” En så kallad “total reformambition på 9,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Tillsammans med de redan genomförda skattelättnaderna kommer … skattesänkningar för Sveriges pensionärer att uppgå till 15,1 miljarder kronor. Totalt … en skattesänkning på 7 070 kronor per år för en garantipensionär, 10 194 kronor per år för en pensionär med 200 000 i pension och 10 636 kr per år för en pensionär med 300.000 i pension.”

För att förstå vad detta innebär behövs egna uträkningar eftersom källor inte kunde hittas. Hur mycket de 2,5 miljarderna bidrar till att sänka skatten för pensionärer fås genom att ta totalt gånger 2,5/15,1. Alltså ungefär en skattesänkning på 1 170 kronor per år för en garantipensionär, 1 700 kronor per år för en pensionär med 200 000 i pension och 1 760 kr per år för en pensionär med 300 000 i pension. 2,5 miljarder delat på alla Sveriges pensionärer som inte är förtidspensionärer är ungefär 3000.