Äldrevård ett problem i Kina
Ettbarnspolitiken kan leda till katastrof inom åldringsvården. Flera decenniers ettbarnspolitik har intensifierat problemen inom kinas äldrevård. (Foto: Getty Images)


Enligt officiella kinesiska medier har befolkningsandelen över 60 år nått 149 miljoner. Många vårdhem i stora städer lider av platsbrist. Programmen för att få ner befolkningstillväxten har avsevärt reducerat antalet unga som ska ta hand om de gamla.

China News Web rapporterar att kineser över 60 år utgör 21 procent av världens hela befolkning i den åldersgruppen  Det  är mer än något annat land. I början av 90-talet försörjdes varje pensionär i Kina av i snitt tio unga arbetande människor, men i dag är de bara tre. Kommunistpartiets ettbarnspolitik har spelat en roll i denna trend.

En undersökning visade att 20 procent av Kinas äldre önskar bo på vårdhem, men det nuvarande antalet lediga sängar tillåter bara en procent av den totala befolkningsgruppen.

Shanghai är först i Kina med att vara en ”åldrande” stad. Mer än 20 procent av befolkningen eller nästan tre miljoner människor är över 60 år gamla, det är nästan dubbelt så mycket som riksgenomsnittet på 11,6 procent. Många äldre vill såklart själva välja sitt vårdhem, men det är svårt.

De organisationer som jobbar med detta i Shanghai saknar idag helt plats för över 1 000 äldre och problemen ser likartade ut i Peking. Det kommer ta 20 år att bygga bort dessa problem.

Även i Tianjin har ålderskurvan stigit snabbt den senaste tiden. Enligt statistik har staden 1,6 miljoner personer över 60 år vilket är drygt 16 procent av stadens befolkning. Av dem behöver 160 000 plats på vårdhem men det finns mindre är 20 000 platser i staden.

De flesta äldre kineser bor kvar hemma, särskilt de på landsbygden. Det har mycket att göra med äldres svåra ekonomiska situation i landet vilket gör det svårt för många att ha råd att bo på vårdhem.

Översatt från:http://en.epochtimes.com/n2/china/growing-number-elderly-unable-to-find-care-facilities-5444.html