Åländska bönder protesterade mot minskat stöd


I början av veckan marscherade de åländska bönderna till Självstyrelsegården i Mariehamn och krävde lika ekonomiska villkor som det övriga Finland.

Bönderna har invändningar mot landskapsregeringens förslag om ett utvecklingsprogram för landsbygden som skulle innebära minskat ekonomiskt stöd, rapporterar Huvudstadsbladet.

”Det handlar om en sak – rättvisa. Vi exporterar det mesta av våra produkter till Finland och för att kunna konkurrera måste vi få samma villkor som de finska producenterna”, sade grönsaksodlaren Anki Mansén-Kalm till tidningen.

Enligt det nya förslaget, som gäller 2014-2020, skulle jordbruksstödet till Åland minska från 41 miljoner till 33,6 miljoner euro. Jordbrukarna hade hoppats få bibehålla samma stöd, eller till och med få höjt stöd, då deras omkostnader har ökat.

Enligt tidningen är processen försenad men man väntar svar på förslaget som nu går ut på remiss senast den 31 augusti. Dagens stödnivåer kommer att gälla tills dess att det nya programmet blir klart.