Aidspatient gripen vid vädjan till Peking
Li Xiges dotter ropar, “Frige min mamma!” (Foto: Hu Jia, aids-aktivist bosatt i Peking)


Li Xige är koordinator för Kanglejia, en självhjälpsorganisationen för hiv- och aids-offer. Den 18:e juli reste hon till Pekings kommunala hälsokontor för att appellera till regeringen, men istället arresterades hon av polisen med anklagelsen ”bildande av folksamling för attack mot statsinstutioner.”

Både kinesiska civila organisationer och utländsk media bevakar noggrannt detta fall. Den 26:e juli, uttryckte FN:s program för aids/hiv, (UNAIDS), genom olika NGO:s, sympati för Lis anhöriga och markerade sin oro för liknande medicinska situationer.

Enligt den senaste informationen från Pekings aidsforskningsinstitut har två advokater i Peking redan startat en undersökning av Lis fall.

Li Xige som är 39 år gammal är anställd vid Ninglinglänets postkontor. Då hennes äldsta dotters föddes den 23 juni 1995, bröt Ninglinglänets mödravårds- och barnavårdscentral mot säkerhetsrutinerna och gav Li en transfusion med hivmittat blod. Därefter smittades tre av fyra personer i hennes familj.

Sun Yingchen, Li Xiges äldsta dotter dog i augusti 2004 av aids som överförts från modern. Strax efteråt testades Li och hennes yngsta dotter och det visade sig att även de var hiv-positiva. Dottern förbjöds då att delta i undervisningen på förskolan.

Med stöd från aidsrättsaktivister började Li Xige att söka rättvisa för sin familj, liksom för andra oskyldiga människor. Hon etablerade självhjälpsorganisationen Kanglejia för människor som fallit offer för hiv och aids. Därefter började hon undersöka situationen i olika byar. Li fann 40 patienter som via blodtransfusion blivit hivsmittade, 10 barn som smittats av sina mödrar och 14 män som infekterats genom sex med kvinnor som i sin tur smittats via blodtransfusion.

På morgonen den 18 juli gick Li tillsammans med sin femåriga dotter och sju infekterade kvinnor till Pekings kommunala hälsobyrå. De begärde att berörda avdelningar skulle erbjuda kompensation till dessa människor som fallit offer för aids.

På kvällen den 18 juli skickades de tillbaka till Ningling där de kvarhölls på Allmänna säkerhetsbyrån. Den 20 juli arresterades Li och två andra appellerande av polisen. De anklagades för ”bildande av folksamling för attack mot statsinstutitioner”. De övriga övervakades i sina hem. Li och två andra sitter för närvarande fortfarande arresterade i Ningling.

Li Xiges make Sun Jianfeng och den femåriga dottern Sun Weilin reste till Peking för att söka hjälp den 23 juli.

Pekings aidsforskningsinstitut presenterade den 21 juli en deklaration som stödjer hivpositivas fredliga aktioner och fördömer hälsobyråns arresteringar. Institutet uppmanar Ninglinglänets allmänna säkerhetsbyrå att omedelbart släppa Li Xige.

Den 24 juli uppmanade Aiyuans Informations- och konsultationscenter i Peking alla människor som arbetar med aidsrelaterade frågor, aidsorganisationer, samt människor från hela samhället att uppmärksamma den här frågan.

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-29/44361.html


Li Xige (till höger) tillsammans med en koordinator från UNAIDS, stationerad i Kina, maj 2006. (Foto: Hu Jia)

Li Xige (till höger) tillsammans med en koordinator från UNAIDS, stationerad i Kina, maj 2006. (Foto: Hu Jia)


Li Xiges make och dotter vädjar vid till Avdelningen för klagomål den 27 juli. (Foto: Hu Jia)

Li Xiges make och dotter vädjar vid till Avdelningen för klagomål den 27 juli. (Foto: Hu Jia)