Afrikanska länder avbryter klimatmötet i protest
Delegationsmedlemmar från Gabon i Afrika samtalar innan ett möte den 14 december. Klimatmötet i Köpenhamn ajournerades i flera timmar efter en protest ledd av afrikanska länder som hade invändningar mot de utvecklade ländernas avsikt att skapa ett nytt avtal. (Foto: Attila Kisbenedek / AFP/Getty Images)


Delegater från utvecklingsländerna tågade ut i protest från toppmötet i Köpenhamn och orsakade flera timmars uppehåll i klimatmötet den 14 december.

När G77-blockets medlemmar gick ut från förhandlingarna, förklarade de att endast om västvärlden garanterar att man accepterar den nya versionen av Kyotoprotokollet, kan de fortsätta.

Avbrottet kom bara fyra dagar innan världens ledare väntas slutföra en överenskommelse mellan 192 länder om hur man ska bekämpa klimatförändringar, som många forskare och aktivister anser vara ett hot mot den mänskliga rasens överlevnad på jorden.

Kyoto-dokumentet, som undertecknades 1997
, fastställer specifika nedskärningar av växthusgaser för utvecklade länder, där det största ansvaret ligger på de rika länderna. I avtalet fastställs också påföljder för överskridande av gränserna för utsläpp av växthusgaser. Detta gäller inte länder som Kina, Indien och Brasilien.

Protesten, som leddes av afrikanska länder, motsatte sig industriländernas avsikt att skapa ett helt nytt klimatfördrag, som de ser som ett försök att ogiltigförklara Kyotoprotokollets gränsvärden för utsläppp som är satta för de 37 industriländerna.

– Kyotoprotokollet är av största vikt för oss, sade Mama Konate, chefsdelegat för det afrikanska landet Mali, till Financial Times.

Låginkomstländer stöder idén om att industriländerna, efter att Kyotoprotokollet löper ut, bör åta sig utsläppsminskningar efter 2012.

Men nationer i väst föredrar ett helt nytt avtal som ska ersätta Kyotoprotokollet, vilket också skulle bli juridiskt bindande för utvecklingsländer, som Kina, att minska utsläppen.

G77-blocket anklagade värdlandet för partiskhet och odemokratiska processer.

– Det har blivit tydligt att det danska ordförandeskapet, på ett mycket odemokratiskt sätt, sätter de utvecklade länderna intressen först på bekostnad av balansen i förpliktelser mellan industriländer och utvecklingsländer, sade den sudanesiske diplomaten Lumumba Di-Aping till BBC.

De afrikanska länderna återvände till samtalen på eftermiddagen efter diskussion med Connie Hedegaard, Danmarks minister för FN:s konferens om klimatförändringar och ordförande i samtalen, efter att hon förhandlat om  deras huvudkrav på separata samtal om Kyotoprotokollet.

Enligt forskarna är den afrikanska kontinenten det mest utsatta området för klimatförändringar, redan nu står de inför brännheta temperaturer och förändrade regnperioder. Samtidigt saknar Afrika resurser för att själva bekämpa klimatförändringarna.

Konferensens experter måste lösa många problem varav de största är att övervaka förhandlingarna om global finansiering och gränserna för  nedskärningar av utsläppen, vilka kommer att vara rättsligt bindande för alla länder.

Fler än 100 av världens ledare kommer att närvara vid det avslutande mötet på fredag. Vissa analytiker säger att det inte är klart om en överenskommelse kommer att nås innan dess.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26478/