Advokat: ”Sverige borde inte ha verkställt den kinesiska fängelsedomen”
Utrikesdepartementet kan inte påverka att en man som påstås vara oskyldigt dömd i Kina avtjänar straffet i svenskt fängelse. (Foto: Yi Zhang /Dajiyuan media)


Oavsett följderna borde Sverige inte ha verkställt den kinesiska fängelsedomen mot George Karimi anser brottmålsadvokaten Jan Södergren. Han menar att Karimis kinesiska dom bryter mot europakonventionen och kallar domen för en karikatyr. Enligt Södergren visar vare sig Utrikesdepartementet eller Justitiedepartementet något intresse för att en medborgare snart suttit fem år i svenskt fängelse för en dom som inte skulle gått till åtal.

Affärsmannen George Karimi bedrev import- och exportverksamhet och reste regelbundet till Kina när han en dag under 2003 frihetsberövades i Peking. Utan förklaring hölls han häktad i Pekings största häkte med hög säkerhetsklass. Han blev senare dömd till livstidsfängelse för tryckning och försäljning av falska dollarsedlar och pekas ut som chef för en liga. Före rättegången deporterades plötsligt den huvudmisstänkte i fallet till Indien, på grund av hälsoskäl. Kort efter den huvudmisstänktes deportering fick Karimis fru i Sverige ett brev från honom, i vilket mannen bad om förlåtelse för att ha vittnat falskt och angett Karimi under tortyr.  Detta har Epoch Times nyligen publicerat en artikelserie om.

Jan Södergren är specialiserad på europarätt och är en av få som har vunnit mot Sverige i Europadomstolen. Han har läst UD:s dokument om Karimi och de kinesiska domarna. Södergren menar att den kinesiska domen inte skulle ha verkställts sedan Karimi utlämnats till Sverige, oavsett hur svåra de diplomatiska konsekvenserna hade blivit för svenska myndigheter och vilka svårigheter det skulle medfört för andra efterföljande.

– Sverige ska inte verkställa utländska domar som uppenbart strider mot europakonventionen, men i ett sådant här fall hade de nog inget val. Då får de i vart fall utge skadestånd, säger Södergren.

UD avböjer en intervju om huruvida det är rätt att hålla Karimi fängslad i Sverige när han anses vara oskyldigt dömd i Kina. UD:s kommunikationsenhet skriver bland annat via mejl: ”UD utreder dock inte brott och UD kan inte påverka landets rättsutövning. Därför kan vi ej heller uttala oss om enskilda domar.”

Straffets verkställande

De hänvisar i mejlet till justitiedepartementet i frågan om överförande av straffverkställighet.

Enligt handläggaren Markus Hellsten på justitiedepartementet är överförande av fängelsestraff från andra länder en sorts social funktion. Man tittar på anknytningar och reglerna är till för en person som någon gång ska friges eller efter avtjänat fängelsestraff. Syftet är till för att få en bättre utslussning i samhället.

– Vi sätter ju inte någon i fängelse. Vi övertar verksamheten; låter någon sitta i Sverige, säger Hellsten.

På frågan vad som händer med straffverkställigheten i Sverige om medborgaren överförs från ett annat land och skulle vara oskyldigt dömd har Hellsten inget svar.

– Om man ska utmana en dom, att domen är fel… Jag vet inte vilka regelverk det skulle vara. Vi tillämpar bara var personen ska verkställa straffet, säger Hellsten.

Amnesty

Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty, var en av dem från människorättsorganisationen som träffade George Karimi år 2012 när han satt på anstalten Storboda som har säkerhetsklass 2. Vad som sades då kan hon inte avslöja på grund av sekretess. Seidlitz minns att det tog lång tid innan Amnesty fick träffa Karimi på Storboda. Hon har inte tidigare varit med om något fall där en svensk medborgare skulle ha blivit oskyldigt dömd i ett annat land och sedan överförts till Sverige och där får sitta av domen i fängelse.

– Vi vet att det förekommer stora brister i det kinesiska juridiska systemet och domstolsväsendet vad gäller självständighet och generellt rättssäkerhetsperspektiv, så kallat rule of law, säger Madelaine Seidlitz.

George Karimi sitter fortfarande fängslad i Sverige och släpps i november 2015. Då har han suttit 12 år i fängelse varav sju år i Kina och fem år i Sverige.