Advokat fick lära sig reglerna den hårda vägen
Försvarsadvokaten Li Zhuang på de anklagades bänk i Chongqing, åtalad för förhindrande av rättvisan efter att ha tagit sig an ett politiskt fall. Han dömdes till ett och ett halvt års fängelse, men överklagar. (Foto: Epoch Times)


I Chongqings första mellanliggande domstol fick en försvarsadvokat lära sig en av de grundläggande oskrivna reglerna i Kinas rättssystem den hårda vägen: blanda dig inte i ett politiskt fall. Det som hänt honom illustrerar var Kina befinner sig när det gäller rättssäkerhet.

Chongqing är en stor stad i sydvästra Kina och en av fyra storstadsregioner i landet som har status som en egen provins. Staden styrs av partisekreteraren Bo Xilai, som i juni förra året inledde en kampanj som kallas ”slå till mot det svarta”. Statlig media beskriver kampanjen som en attack mot organiserad brottslighet och korruption, men det är en politisk kampanj som Bo Xilai lanserat för att främja sin karriär.

Pekingbaserade försvarsadvokaten Li Zhuang anlitades för att försvara Gong Gangmo som anklagades för organiserad brottslighet. Den 13 december greps emellertid Li själv, anklagad för att ha förfalskat bevis och förhindrat rättvisan i sitt försvarsarbete för Gong. Huvudanklagelsen gällde att Li skulle ha gett Gong rådet att ljuga och säga att han torterats för att framtvinga en bekännelse.

Vid rättegången hävdade Li att han var oskyldig men att han var beredd att offra sin egen frihet om det skulle föra rättssäkerheten i Kina framåt.

Vid överklagandet chockerade dock Li dem som stödjer honom genom att förklara sig skyldig till anklagelserna. Den 9 februari bekräftade domaren den ursprungliga domen men sänkte straffet med ett år, till ett och ett halvt års fängelse.

Li blev rasande över domen. Enligt Legal Evening News grep Li tag i mikrofonen och skrek att myndigheterna i Chongqing brutit sitt löfte till honom.

Lis försvarare återgav för Radio Free Asia vad Li ropade: ”Jag blev lurad. Jag lovades att om jag erkände skulle jag få villkorlig dom, men nu får jag inte det. Jag erkände ett brott jag inte begått. Åklagaren mötte mig före rättegången och uppmanade mig att dra tillbaka mitt överklagande och byta advokat. Jag vägrade”. Därefter ska Li ha uppmanat Kinas 160 000 advokater att fortsätta att stå upp för egna rättigheter och sade att han skulle överklaga sitt eget fall.

Åklagaren förnekar att han ingått något avtal med Li Zhuang och det är troligen sant. I Kina hör de offentliga åklagarna till åklagarämbetet. Det finns ett kinesisk talesätt: ”Stor polis, liten domstol, obetydligt åklagarämbete”. Åklagaren skulle helt enkelt inte haft befogenhet att göra något avtal med Li.

Faktum är att varje kines vet att Li Zhuangs dom inte kom från domstolen utan från en högre nivå. Allmänna säkerhetsbyrån har nästan obegränsad makt i Kina, men inte ens den kan ingå ett avtal med en tilltalad. Bara kommunistpartiet har makten att ingå ett avtal, bryta det och sedan få polisen, domstolen och åklagaren att lyda. Inom partiet finns något som heter den politiska och legala kommittén. De övervakar allmän säkerhet, åklagarmyndigheten och domstolarna och ser till att dessa följer partilinjen. Vi vet inte vem Li Zhuang refererade till i sitt uttalande inför rätten, men det är rimligt att anta att det var en högre partiämbetsman som slöt avtalet.

 

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30297/