loadingSvenska kraftnät vågar ännu inte föreslå någon återbäring till elkunder av flaskhalsavgifter för 2023. Osäkerheten om inflödet är för stort. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Svenska kraftnät vågar ännu inte föreslå någon återbäring till elkunder av flaskhalsavgifter för 2023. Osäkerheten om inflödet är för stort. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Ekonomi & Näringsliv

Svenska kraftnät lovar ingen elåterbäring 2023

Lars Larsson och Olle Lindström
Publicerad 2022-12-30

Svenska kraftnät vågar inte föreslå någon återbäring till elkunder för helåret 2023 – än. Osäkerheten över vad som kommer att flyta in nästa år i form av flaskhalsavgifter är fortsatt för stor.

I den prognos som Svenska kraftnät lämnar in till regeringen på årets näst sista dag konstaterar myndigheten också att inflödet av kapacitetsavgifter, vanligen kallade flaskhalsavgifter, under 2022 ser ut att bli mindre än vad man trodde så sent som i oktober. Tidigare var bedömningen 75 miljarder, nu ser det ut att bli drygt 68 miljarder.

"Inflödet har de senaste månaderna minskat jämfört med toppnoteringen på cirka 14 mdkr (läs: miljarder kronor) i augusti, till följd av ett lägre gaspris i Europa och bättre förutsättningar för vattenkraften i södra Norge. Inflödet är mycket svårprognosticerat" skriver Svenska kraftnät i rapporten till regeringen.

Läs mer

Mest lästa

loadingSvenska kraftnät vågar ännu inte föreslå någon återbäring till elkunder av flaskhalsavgifter för 2023. Osäkerheten om inflödet är för stort. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Svenska kraftnät vågar ännu inte föreslå någon återbäring till elkunder av flaskhalsavgifter för 2023. Osäkerheten om inflödet är för stort. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Ekonomi & Näringsliv

Svenska kraftnät lovar ingen elåterbäring 2023

Lars Larsson och Olle Lindström
Publicerad 2022-12-30

Svenska kraftnät vågar inte föreslå någon återbäring till elkunder för helåret 2023 – än. Osäkerheten över vad som kommer att flyta in nästa år i form av flaskhalsavgifter är fortsatt för stor.

I den prognos som Svenska kraftnät lämnar in till regeringen på årets näst sista dag konstaterar myndigheten också att inflödet av kapacitetsavgifter, vanligen kallade flaskhalsavgifter, under 2022 ser ut att bli mindre än vad man trodde så sent som i oktober. Tidigare var bedömningen 75 miljarder, nu ser det ut att bli drygt 68 miljarder.

"Inflödet har de senaste månaderna minskat jämfört med toppnoteringen på cirka 14 mdkr (läs: miljarder kronor) i augusti, till följd av ett lägre gaspris i Europa och bättre förutsättningar för vattenkraften i södra Norge. Inflödet är mycket svårprognosticerat" skriver Svenska kraftnät i rapporten till regeringen.

Rekommenderat