loadingMigrationsminister Maria Malmer Stenergard säger att skärpta regler är ett viktigt verktyg för att motverka den bristande integrationen i samhället. Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard säger att skärpta regler är ett viktigt verktyg för att motverka den bristande integrationen i samhället. Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet
Inrikes

Striktare regler för anhöriga

Camilla Johansson

De lagändringar som innebär att det blir svårare att få uppehållstillstånd i Sverige baserat på anknytning trädde i kraft den 1 december. Nu gäller striktare regler, bland annat höjs åldersgränsen från 18 till 21 år.

Fredagen den 1 december trädde de aviserade ändringarna i utlänningslagen, vilka riksdagen beslutade om den 9 november, i kraft. Det var i somras som regeringen meddelade att villkoren för anhöriginvandring i vissa fall skulle skärpas, samtidigt som möjligheten att beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.

Bland de förändringar i lagstiftningen som genomförs finns bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning till följd av äktenskap höjs från 18 år till 21 år. Detta för att man vill motverka riskerna för tvångsäktenskap för unga människor.

Nya regler kring anhöriginvandring

Tillfällen när uppehållstillstånd inte ska beviljas grundat på anknytning:

Om ansökan gjorts senare än tre månader efter att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats vara flykting.

Om familjeåterförening är möjlig i ett annat land utanför EU som familjen har anknytning till.

Om den sökande och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands en längre tid och det heller inte på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

Försörjningsplikten innebär att anknytningspersonen för två vuxna personer har 9 445 kronor kvar varje månad när hyran är betald. För barn i åldern 0–6 år krävs 3 055 kronor per barn, en summa som sedan stiger med drygt 600 kronor per barn beroende på ålder.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMigrationsminister Maria Malmer Stenergard säger att skärpta regler är ett viktigt verktyg för att motverka den bristande integrationen i samhället. Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard säger att skärpta regler är ett viktigt verktyg för att motverka den bristande integrationen i samhället. Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet
Inrikes

Striktare regler för anhöriga

Camilla Johansson

De lagändringar som innebär att det blir svårare att få uppehållstillstånd i Sverige baserat på anknytning trädde i kraft den 1 december. Nu gäller striktare regler, bland annat höjs åldersgränsen från 18 till 21 år.

Fredagen den 1 december trädde de aviserade ändringarna i utlänningslagen, vilka riksdagen beslutade om den 9 november, i kraft. Det var i somras som regeringen meddelade att villkoren för anhöriginvandring i vissa fall skulle skärpas, samtidigt som möjligheten att beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.

Bland de förändringar i lagstiftningen som genomförs finns bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning till följd av äktenskap höjs från 18 år till 21 år. Detta för att man vill motverka riskerna för tvångsäktenskap för unga människor.

Nya regler kring anhöriginvandring

Tillfällen när uppehållstillstånd inte ska beviljas grundat på anknytning:

Om ansökan gjorts senare än tre månader efter att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats vara flykting.

Om familjeåterförening är möjlig i ett annat land utanför EU som familjen har anknytning till.

Om den sökande och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands en längre tid och det heller inte på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

Försörjningsplikten innebär att anknytningspersonen för två vuxna personer har 9 445 kronor kvar varje månad när hyran är betald. För barn i åldern 0–6 år krävs 3 055 kronor per barn, en summa som sedan stiger med drygt 600 kronor per barn beroende på ålder.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024