loading

På bilden syns Wuhans virologiska institut i Wuhan i Kina. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images
På bilden syns Wuhans virologiska institut i Wuhan i Kina. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images
Pandemin

Rapport: Sannolikt att viruset läckte från laboratorium i Wuhan

Tony Lingefors
Uppdaterad 2022-10-30Publicerad 2022-10-28

Mycket tyder på att sars-cov-2 har sitt ursprung i ett laboratorium i Wuhan i Kina som ligger nära den plats där de första virusfallen rapporterades, enligt en rapport från den amerikanska senaten.

”Baserat på analysen av den offentligt tillgängliga informationen verkar det rimligt att dra slutsatsen att covid-19-pandemin, med största sannolikhet, var resultatet av en forskningsrelaterad incident”, står det att läsa i rapporten.

Ursprunget till sars-cov-2, viruset som orsakar covid-19, är dock fortfarande okänt. Vissa forskare anser att viruset kommer från Wuhans virologiska institut (WIV) i kinesiska Hubeiprovinsen, vilket skulle innebära att viruset läckte eller släpptes ut av kinesiska forskare. Andra forskare menar att viruset kom till genom naturlig spridning.

Läs mer

Mest lästa

loading

På bilden syns Wuhans virologiska institut i Wuhan i Kina. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images
På bilden syns Wuhans virologiska institut i Wuhan i Kina. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images
Pandemin

Rapport: Sannolikt att viruset läckte från laboratorium i Wuhan

Tony Lingefors
Uppdaterad 2022-10-30Publicerad 2022-10-28

Mycket tyder på att sars-cov-2 har sitt ursprung i ett laboratorium i Wuhan i Kina som ligger nära den plats där de första virusfallen rapporterades, enligt en rapport från den amerikanska senaten.

”Baserat på analysen av den offentligt tillgängliga informationen verkar det rimligt att dra slutsatsen att covid-19-pandemin, med största sannolikhet, var resultatet av en forskningsrelaterad incident”, står det att läsa i rapporten.

Ursprunget till sars-cov-2, viruset som orsakar covid-19, är dock fortfarande okänt. Vissa forskare anser att viruset kommer från Wuhans virologiska institut (WIV) i kinesiska Hubeiprovinsen, vilket skulle innebära att viruset läckte eller släpptes ut av kinesiska forskare. Andra forskare menar att viruset kom till genom naturlig spridning.

Rekommenderat