loadingDet tog 50 timmar att släcka branden i det trähus av moduler som fattade eld i augusti. Foto: Johan Nilsson/TT
Det tog 50 timmar att släcka branden i det trähus av moduler som fattade eld i augusti. Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes

Klimatsmarta hus utmaning för räddningstjänsten

Glenn Mattsing

En av Sveriges vanligaste råvaror kan underlätta arbetet mot ett klimatsmart samhälle, men när trähus byggs av moduler är det svårt att se den övergripande vinsten. Det familjehus i Malmö som brann i augusti är ett exempel.

Den 10 augusti brann ett trähus med 27 lägenheter på Lindängen i Malmö. Vinden och de översta våningarna av flerfamiljshuset blev totalförstörda av elden medan släckningsarbetet gjorde att alla lägenheter gick förlorade då stora mängder vatten krävdes under en 50 timmar lång släckning.

Malmö stad satsar stort på trähus för att bygga mer klimatsmart. Under 2020 tog kommunfullmäktige beslut om en strategi för klimatneutralt byggande till 2030. Målet är att minska koldioxidutsläppen till noll år 2030. Sedan november 2022 står till exempel Sydsveriges första parkeringshus i trä klart med sex våningar, elbilsladdare och solceller på taket.

Maximal byggnadshöjd på trähus

I Sverige finns inga regler som begränsar höjden på trähus. Det gäller sedan 1994 då byggnormerna ändrades.

Krav gällande brandsäkerhet är funktionsbaserade, vilket innebär att byggnaden måste uppfylla vissa funktionskrav och utifrån dessa krav kan material och konstruktioner väljas fritt.

Exempel på ett funktionskrav är till exempel att brandavskiljande byggnadsdelar mellan lägenheter ska stå emot brand i en timme, det vill säga uppfylla brandteknisk klass EI 60.

Kraven utgör en lägsta nivå för vad som är tillåtet och återfinns i Boverkets byggregler, avsnitt 5. Det innebär att byggherren har ett stort utrymme att välja till exempel de material som önskas förutsatt att funktionerna och samhällets minimikrav uppfylls.

Källa: Boverket

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDet tog 50 timmar att släcka branden i det trähus av moduler som fattade eld i augusti. Foto: Johan Nilsson/TT
Det tog 50 timmar att släcka branden i det trähus av moduler som fattade eld i augusti. Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes

Klimatsmarta hus utmaning för räddningstjänsten

Glenn Mattsing

En av Sveriges vanligaste råvaror kan underlätta arbetet mot ett klimatsmart samhälle, men när trähus byggs av moduler är det svårt att se den övergripande vinsten. Det familjehus i Malmö som brann i augusti är ett exempel.

Den 10 augusti brann ett trähus med 27 lägenheter på Lindängen i Malmö. Vinden och de översta våningarna av flerfamiljshuset blev totalförstörda av elden medan släckningsarbetet gjorde att alla lägenheter gick förlorade då stora mängder vatten krävdes under en 50 timmar lång släckning.

Malmö stad satsar stort på trähus för att bygga mer klimatsmart. Under 2020 tog kommunfullmäktige beslut om en strategi för klimatneutralt byggande till 2030. Målet är att minska koldioxidutsläppen till noll år 2030. Sedan november 2022 står till exempel Sydsveriges första parkeringshus i trä klart med sex våningar, elbilsladdare och solceller på taket.

Maximal byggnadshöjd på trähus

I Sverige finns inga regler som begränsar höjden på trähus. Det gäller sedan 1994 då byggnormerna ändrades.

Krav gällande brandsäkerhet är funktionsbaserade, vilket innebär att byggnaden måste uppfylla vissa funktionskrav och utifrån dessa krav kan material och konstruktioner väljas fritt.

Exempel på ett funktionskrav är till exempel att brandavskiljande byggnadsdelar mellan lägenheter ska stå emot brand i en timme, det vill säga uppfylla brandteknisk klass EI 60.

Kraven utgör en lägsta nivå för vad som är tillåtet och återfinns i Boverkets byggregler, avsnitt 5. Det innebär att byggherren har ett stort utrymme att välja till exempel de material som önskas förutsatt att funktionerna och samhällets minimikrav uppfylls.

Källa: Boverket

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024