loadingVätgas för stålproduktion kräver enorma mängder el – hur ska den betalas? Foto: Shutterstock
Vätgas för stålproduktion kräver enorma mängder el – hur ska den betalas? Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Vad kostar el till vätgasstål?

Jan Blomgren

De planerade satsningarna på stålproduktion med vätgas kräver lika mycket el som hela Finland idag. De inblandade företagen har hittills undvikit att svara på frågan hur de ska få el till verksamheten. Två oberoende utredningar har nu kommit till snarlika slutsatser. Det mest rimliga vore att företagen tar in elproduktion som en integrerad del i sitt koncept.

Två industrigrupper, LKAB-SSAB och H2GS, planerar storskaliga satsningar på stålproduktion med låga utsläpp av koldioxid. Tanken är att använda vätgas för att rena järnmalm. Eftersom vätgas inte finns i naturen måste den tillverkas. Planen är att använda vatten som råvara vilket kräver enorma mängder el. Dessa två anläggningar kräver tillsammans lika mycket el som hela Finland idag. 

LKAB är den aktör som har särklassigt störst elbehov. Bolaget är helägt av svenska staten. Om LKAB misslyckas kan det kosta skattebetalarna mycket stora belopp. Medborgarna bör därför få god insyn i projektet. Hittills har LKAB undvikit att svara på frågor om hur de ska få tillgång till all denna el. Det är därför motiverat att försöka utreda olika möjligheter utan deras medverkan.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingVätgas för stålproduktion kräver enorma mängder el – hur ska den betalas? Foto: Shutterstock
Vätgas för stålproduktion kräver enorma mängder el – hur ska den betalas? Foto: Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Vad kostar el till vätgasstål?

Jan Blomgren

De planerade satsningarna på stålproduktion med vätgas kräver lika mycket el som hela Finland idag. De inblandade företagen har hittills undvikit att svara på frågan hur de ska få el till verksamheten. Två oberoende utredningar har nu kommit till snarlika slutsatser. Det mest rimliga vore att företagen tar in elproduktion som en integrerad del i sitt koncept.

Två industrigrupper, LKAB-SSAB och H2GS, planerar storskaliga satsningar på stålproduktion med låga utsläpp av koldioxid. Tanken är att använda vätgas för att rena järnmalm. Eftersom vätgas inte finns i naturen måste den tillverkas. Planen är att använda vatten som råvara vilket kräver enorma mängder el. Dessa två anläggningar kräver tillsammans lika mycket el som hela Finland idag. 

LKAB är den aktör som har särklassigt störst elbehov. Bolaget är helägt av svenska staten. Om LKAB misslyckas kan det kosta skattebetalarna mycket stora belopp. Medborgarna bör därför få god insyn i projektet. Hittills har LKAB undvikit att svara på frågor om hur de ska få tillgång till all denna el. Det är därför motiverat att försöka utreda olika möjligheter utan deras medverkan.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024