loadingEuropeiska rådet beslutar om den övergripande strategin för EU inför varje ny mandatperiod för parlamentet. Foto: Europeiska rådet
Europeiska rådet beslutar om den övergripande strategin för EU inför varje ny mandatperiod för parlamentet. Foto: Europeiska rådet
Inrikes

Europeiska rådet beslutar om EU:s strategiska agenda

Olle Felten

Europeiska rådet, det vill säga EU-ländernas stats- och regeringschefer, fastställer en ”strategisk agenda” för den kommande mandatperioden efter ett EU-val. Beslutet tas efter samråd med parlamentet och den nyvalda kommissionen.

När stats- och regeringscheferna i rådet har fastställt sin strategiska plan för EU-politiken de närmaste fem åren, efter ett EU-val, gör den nyvalda kommissionen en politisk prioritering av åtgärder som förväntas leda till de mål som rådet fastställt. Det är i denna process som ramarna sätts för EU:s verksamhet. Inför årets val till EU-parlamentet kan det därför vara på sin plats att fundera på hur kommissionen har förvaltat EU-maskineriet i förhållande till de mål och principer som fastställdes efter det senaste EU-valet, 2019. Rådet definierade då fyra prioriterade områden som man ville fokusera EU:s insatser på.

De fyra områdena är:

Ny strategi för nästa mandatperiod

Arbetet med att bygga upp en ny strategi för nästa femårsperiod 2024–2029 påbörjades i juni 2023 av europeiska rådets ordförande Charles Michel. Vid Europeiska rådets möte den 6 oktober 2023 i Granada, Spanien, diskuterades för första gången framtida prioriteringar för den strategiska agendan för nästa mandatperiod.

Frågor som berördes var bland annat:

• Säkerhet och försvar

• Resiliens och konkurrenskraft

• Energi

• Migration

• Globalt engagemang

• Utvidgning

I november 2023 inledde Charles Michel en samrådsrunda för att fördjupa diskussionerna om viktiga frågor som rör politik, finansiering och beslutsfattande. De första samråden hölls i Berlin, Köpenhamn, Zagreb och Paris. Den strategiska agendan antas efter EU-valet i juni i år.

Källa: Europeiska Rådet

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEuropeiska rådet beslutar om den övergripande strategin för EU inför varje ny mandatperiod för parlamentet. Foto: Europeiska rådet
Europeiska rådet beslutar om den övergripande strategin för EU inför varje ny mandatperiod för parlamentet. Foto: Europeiska rådet
Inrikes

Europeiska rådet beslutar om EU:s strategiska agenda

Olle Felten

Europeiska rådet, det vill säga EU-ländernas stats- och regeringschefer, fastställer en ”strategisk agenda” för den kommande mandatperioden efter ett EU-val. Beslutet tas efter samråd med parlamentet och den nyvalda kommissionen.

När stats- och regeringscheferna i rådet har fastställt sin strategiska plan för EU-politiken de närmaste fem åren, efter ett EU-val, gör den nyvalda kommissionen en politisk prioritering av åtgärder som förväntas leda till de mål som rådet fastställt. Det är i denna process som ramarna sätts för EU:s verksamhet. Inför årets val till EU-parlamentet kan det därför vara på sin plats att fundera på hur kommissionen har förvaltat EU-maskineriet i förhållande till de mål och principer som fastställdes efter det senaste EU-valet, 2019. Rådet definierade då fyra prioriterade områden som man ville fokusera EU:s insatser på.

De fyra områdena är:

Ny strategi för nästa mandatperiod

Arbetet med att bygga upp en ny strategi för nästa femårsperiod 2024–2029 påbörjades i juni 2023 av europeiska rådets ordförande Charles Michel. Vid Europeiska rådets möte den 6 oktober 2023 i Granada, Spanien, diskuterades för första gången framtida prioriteringar för den strategiska agendan för nästa mandatperiod.

Frågor som berördes var bland annat:

• Säkerhet och försvar

• Resiliens och konkurrenskraft

• Energi

• Migration

• Globalt engagemang

• Utvidgning

I november 2023 inledde Charles Michel en samrådsrunda för att fördjupa diskussionerna om viktiga frågor som rör politik, finansiering och beslutsfattande. De första samråden hölls i Berlin, Köpenhamn, Zagreb och Paris. Den strategiska agendan antas efter EU-valet i juni i år.

Källa: Europeiska Rådet

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024