loading
Krönika

Jan Blomgren: Energi i världen – Ryssland – Del 13

Jan Blomgren

Sverige är på många sätt ett undantag från övriga världen när det gäller elförsörjning. I denna artikelserie om energiförsörjningen i världen presenteras de största ekonomierna i världen. I denna den trettonde och sista artikeln tar vi oss an Ryssland.    

Som framgått av tidigare artiklar i serien har väderberoende kraft förändrat elförsörjningen i nästan alla länder. Ryssland utgör ett notabelt undantag, eftersom det i princip är det enda stora utvecklade landet som inte har infört vind- och solkraft i någon större skala. Fossil energi står för cirka 60 procent av den totala volymen, där gas står för cirka 45 procent och kol cirka 15 procent. Kärnkraft och vattenkraft bidrar med cirka 20 procent vardera. Vind och sol tillsammans står för mindre än 1 procent.

Den ökade andelen vind och sol i många andra länders energimix har dock gjort skillnad för Ryssland. Det har gjort det möjligt för Ryssland att utöka sitt politiska inflytande över Europa, tack vare sina fossila gasresurser. Fossilgas är det ledande valet i världen för att komplettera vind och sol. I Västeuropa växer behovet av kompletterande produktion snabbt av två skäl. För det första har vind och sol introducerats i massiv skala i många länder samtidigt. För det andra har några av de ledande ekonomierna i Europa påbörjat utfasningar av kärnkraft, som annars skulle ha kunnat bidra med kraft när vind och sol står stilla. Tyskland, Belgien och Spanien är alla exempel på länder med olika grader av anti-kärnkraftspolitik.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Krönika

Jan Blomgren: Energi i världen – Ryssland – Del 13

Jan Blomgren

Sverige är på många sätt ett undantag från övriga världen när det gäller elförsörjning. I denna artikelserie om energiförsörjningen i världen presenteras de största ekonomierna i världen. I denna den trettonde och sista artikeln tar vi oss an Ryssland.    

Som framgått av tidigare artiklar i serien har väderberoende kraft förändrat elförsörjningen i nästan alla länder. Ryssland utgör ett notabelt undantag, eftersom det i princip är det enda stora utvecklade landet som inte har infört vind- och solkraft i någon större skala. Fossil energi står för cirka 60 procent av den totala volymen, där gas står för cirka 45 procent och kol cirka 15 procent. Kärnkraft och vattenkraft bidrar med cirka 20 procent vardera. Vind och sol tillsammans står för mindre än 1 procent.

Den ökade andelen vind och sol i många andra länders energimix har dock gjort skillnad för Ryssland. Det har gjort det möjligt för Ryssland att utöka sitt politiska inflytande över Europa, tack vare sina fossila gasresurser. Fossilgas är det ledande valet i världen för att komplettera vind och sol. I Västeuropa växer behovet av kompletterande produktion snabbt av två skäl. För det första har vind och sol introducerats i massiv skala i många länder samtidigt. För det andra har några av de ledande ekonomierna i Europa påbörjat utfasningar av kärnkraft, som annars skulle ha kunnat bidra med kraft när vind och sol står stilla. Tyskland, Belgien och Spanien är alla exempel på länder med olika grader av anti-kärnkraftspolitik.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024