loadingEn paneldiskussion med hjärtläkaren Aseem Malhotra, Sasha Latypova, tidigare chef inom läkemedelsindustrin, forskaren Robert Malone, läkaren Meryl Nass, läkaren och författaren Michael Palmer samt cellbiologen Jonathan Gilthorpe hölls under konferensen. Foto: Sofia Drevemo
En paneldiskussion med hjärtläkaren Aseem Malhotra, Sasha Latypova, tidigare chef inom läkemedelsindustrin, forskaren Robert Malone, läkaren Meryl Nass, läkaren och författaren Michael Palmer samt cellbiologen Jonathan Gilthorpe hölls under konferensen. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Covid-konferensen drog fullt hus

Malin Nordstrand

I helgen hölls en stor konferens i Stockholm med en rad framstående läkare och forskare från olika delar av världen. Inför en publik på över tusen personer talade föreläsarna om lärdomar och konsekvenser av hanteringen av covidpandemin utifrån ett vidare perspektiv.

Den två dagar långa konferensen Pandemic strategies – lessons and consequences, som hölls på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm nu i helgen drog fullt hus med en publik på över tusen personer. En rad framstående läkare, patologer och medicinska forskare från nio länder, däribland USA, Storbritannien och flera europeiska länder, föreläste om pandemin och covid-19-vaccinet ur olika perspektiv. 

– Det här blev större än vad jag någonsin hade kunnat tro. Det har varit en succé, med lysande föreläsningar, säger barn- och ungdomspsykiatern Sven Román från Läkaruppropet, initiativtagare till konferensen och även en av föreläsarna.

Barn- och ungdomspsykiatern Sven Román, initiativtagare till konferensen, hälsar publiken väkommen. Foto: Sofia Drevemo

Syftet med konferensen var att diskutera lärdomar och konsekvenser utifrån hanteringen av covid-pandemin ur ett vidare perspektiv än det officiellt rådande, och att öppna upp för andra åsikter som finns inom läkar- och forskarvärlden.

Det här är en elefant i rummet. Man får prata om alla andra läkemedelsbiverkningar, men den här får man inte prata om. Det blir alltid tyst när jag tar upp det här.

Hans Zingmark överläkare och specialist i intern- och lungmedicin

Enligt Sven Román är detta en viktig aspekt eftersom man under pandemin helt har frångått det normala tillvägagångssättet inom vetenskapen där man öppet diskuterar saker utifrån olika ståndpunkter för att utvecklingen ska gå framåt.

– Konsensus inom vetenskapen finns inte, för vitsen är att man ska tycka olika. I forskning är allting hypoteser. En hypotes är bäst just nu, sedan kommer den att ersättas av en hypotes som är bättre, tills även den blir ersatt. 

– Men från och med våren 2020 har ridån fällts ner för den här öppna diskussionen, säger han.

Flera av talarna menade att man under pandemin frångått vedertagen vetenskap och beprövad erfarenhet i många avseenden, bland annat vad gäller krav på munskydd, obligatoriska vaccinpass, vaccinering av barn och nedstängningar.

Över tusen personer satt i publiken under den två dagar långa konferensen. Foto: Sofia Drevemo

Ett par frågor som lyftes särskilt under konferensen var bristerna i säkerheten kring de hastigt framtagna mRNA-vaccinerna och de biverkningar och vaccinskador människor drabbats av. 

Sven Román betonar dock att det inte handlar om ett generellt vaccinmotstånd, något som frekvent används för att svartmåla forskare och läkare som ifrågasätter de åtgärder som vidtagits under pandemin.

– Jag tror inte att det finns en enda av föreläsarna här som generellt är emot vaccin, säger han och fortsätter: 

– Vad det handlar om är att man är skeptisk till just det här nya experimentella vaccinet som aldrig har använts tidigare, som har tagits fram på rekordtid och som har orsakat mer biverkningar än något annat vaccin i världshistorien.

Läkaren och vaccinforskaren Robert Malone i en intervju med Epoch Times under covid-konferensen den 21 januari 2023. Foto: Sofia Drevemo

Den amerikanske vaccinforskaren Robert Malone, som för över 30 år sedan uppfann mRNA-tekniken tillsammans med sin kollega och hustru Jill Malone, var en av talarna under konferensen. Han säger till Epoch Times att de tidigt övergav teknologin då de upptäckte att den var alltför toxisk och orsakade skada i djurstudier.

Vi trodde att problemen med toxicitet som hade oroat oss hade lösts, men det hade de inte. De hade bara ignorerats.

Robert Malone läkare och vaccinforskare

När mRNA-vaccinerna mot covid-19 lanserades, lät han vaccinera sig i tron om att man utvecklat och säkerställt tekniken.

– Vi trodde att problemen med toxicitet som hade oroat oss hade lösts, men det hade de inte. De hade bara ignorerats, säger han och berättar att han själv fick bestående vaccinskador efter den andra dosen vaccin.

Tillsammans med 17 000 läkare och medicinska forskare gick han nyligen ut med en deklaration som uppmanar till att dra tillbaka mRNA-vaccinerna från marknaden då man anser att de varken är säkra eller effektiva.

Hjärtläkaren Aseem Malhotra från Storbritannien menar att många människor har påverkats av stark rädsla under pandemin, vilket hindrar förmågan till kritiskt tänkande. Foto: Sofia Drevemo

En av Storbritanniens främsta kardiologer, Aseem Malhotra, delar Robert Malones åsikt. Han pratade om hur mRNA-vaccinet kan skada hjärtat, något han själv erfarit hos sina patienter och som tydligt framgår av väl genomförda studier som visar på ökade hjärtinflammationer och hjärtstopp i anslutning till vaccinationerna – även hos yngre personer.

– Det vi har gjort är att införa ytterligare en riskfaktor för hjärtsjukdomar i befolkningen. Det innebär att vi kommer att få se en ökad förekomst av hjärtinfarkter och hjärtdöd under flera år, och det är min största farhåga, säger han.

Även Hans Zingmark, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin, föreläste på konferensen. Han säger till Epoch Times att antalet patienter han möter med proppar, blödningar och inflammationer i lungorna har ökat markant under senare tid. I många fall finns direkta kopplingar till vaccinet.

Trots detta upplever han att det är så gott som omöjligt att ta upp frågan med kollegor.

– Det här är en elefant i rummet. Man får prata om alla andra läkemedelsbiverkningar, men den här får man inte prata om. Det blir alltid tyst när jag tar upp det här, säger han och fortsätter: 

– Men det är jätteviktigt att vi tar upp den här frågan på bordet nu och börjar adressera det här problemet. Det här är våra patienter, vi ska hjälpa dem. Det är vårt uppdrag.

Förutom att själv tala under konferensen har Hans Zingmark, specialist i lungmedicin, kommit för att ta del av andra läkares kunskap om hur man kan behandla patienter som fått vaccinskador. Foto: Sofia Drevemo

Bland de övriga talarna fanns från Sverige patologen Ute Krüger, immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwall, docent Sture Blomberg och cellbiologen Jonathan Gilthorpe. Även utländska experter såsom immunologen och vaccinforskaren Geert Vanden Bossche, patologen Ryan Cole, lung- och intensivvårdsläkaren Pierre Kory, immunologen Jessica Rose, advokat Philipp Kruse, och Astrid Stuckelberger, professor i folkhälsa med flera deltog i konferensen.

Kontakta journalisten: [email protected]

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn paneldiskussion med hjärtläkaren Aseem Malhotra, Sasha Latypova, tidigare chef inom läkemedelsindustrin, forskaren Robert Malone, läkaren Meryl Nass, läkaren och författaren Michael Palmer samt cellbiologen Jonathan Gilthorpe hölls under konferensen. Foto: Sofia Drevemo
En paneldiskussion med hjärtläkaren Aseem Malhotra, Sasha Latypova, tidigare chef inom läkemedelsindustrin, forskaren Robert Malone, läkaren Meryl Nass, läkaren och författaren Michael Palmer samt cellbiologen Jonathan Gilthorpe hölls under konferensen. Foto: Sofia Drevemo
Inrikes

Covid-konferensen drog fullt hus

Malin Nordstrand

I helgen hölls en stor konferens i Stockholm med en rad framstående läkare och forskare från olika delar av världen. Inför en publik på över tusen personer talade föreläsarna om lärdomar och konsekvenser av hanteringen av covidpandemin utifrån ett vidare perspektiv.

Den två dagar långa konferensen Pandemic strategies – lessons and consequences, som hölls på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm nu i helgen drog fullt hus med en publik på över tusen personer. En rad framstående läkare, patologer och medicinska forskare från nio länder, däribland USA, Storbritannien och flera europeiska länder, föreläste om pandemin och covid-19-vaccinet ur olika perspektiv. 

– Det här blev större än vad jag någonsin hade kunnat tro. Det har varit en succé, med lysande föreläsningar, säger barn- och ungdomspsykiatern Sven Román från Läkaruppropet, initiativtagare till konferensen och även en av föreläsarna.

Barn- och ungdomspsykiatern Sven Román, initiativtagare till konferensen, hälsar publiken väkommen. Foto: Sofia Drevemo

Syftet med konferensen var att diskutera lärdomar och konsekvenser utifrån hanteringen av covid-pandemin ur ett vidare perspektiv än det officiellt rådande, och att öppna upp för andra åsikter som finns inom läkar- och forskarvärlden.

Det här är en elefant i rummet. Man får prata om alla andra läkemedelsbiverkningar, men den här får man inte prata om. Det blir alltid tyst när jag tar upp det här.

Hans Zingmark överläkare och specialist i intern- och lungmedicin

Enligt Sven Román är detta en viktig aspekt eftersom man under pandemin helt har frångått det normala tillvägagångssättet inom vetenskapen där man öppet diskuterar saker utifrån olika ståndpunkter för att utvecklingen ska gå framåt.

– Konsensus inom vetenskapen finns inte, för vitsen är att man ska tycka olika. I forskning är allting hypoteser. En hypotes är bäst just nu, sedan kommer den att ersättas av en hypotes som är bättre, tills även den blir ersatt. 

– Men från och med våren 2020 har ridån fällts ner för den här öppna diskussionen, säger han.

Flera av talarna menade att man under pandemin frångått vedertagen vetenskap och beprövad erfarenhet i många avseenden, bland annat vad gäller krav på munskydd, obligatoriska vaccinpass, vaccinering av barn och nedstängningar.

Över tusen personer satt i publiken under den två dagar långa konferensen. Foto: Sofia Drevemo

Ett par frågor som lyftes särskilt under konferensen var bristerna i säkerheten kring de hastigt framtagna mRNA-vaccinerna och de biverkningar och vaccinskador människor drabbats av. 

Sven Román betonar dock att det inte handlar om ett generellt vaccinmotstånd, något som frekvent används för att svartmåla forskare och läkare som ifrågasätter de åtgärder som vidtagits under pandemin.

– Jag tror inte att det finns en enda av föreläsarna här som generellt är emot vaccin, säger han och fortsätter: 

– Vad det handlar om är att man är skeptisk till just det här nya experimentella vaccinet som aldrig har använts tidigare, som har tagits fram på rekordtid och som har orsakat mer biverkningar än något annat vaccin i världshistorien.

Läkaren och vaccinforskaren Robert Malone i en intervju med Epoch Times under covid-konferensen den 21 januari 2023. Foto: Sofia Drevemo

Den amerikanske vaccinforskaren Robert Malone, som för över 30 år sedan uppfann mRNA-tekniken tillsammans med sin kollega och hustru Jill Malone, var en av talarna under konferensen. Han säger till Epoch Times att de tidigt övergav teknologin då de upptäckte att den var alltför toxisk och orsakade skada i djurstudier.

Vi trodde att problemen med toxicitet som hade oroat oss hade lösts, men det hade de inte. De hade bara ignorerats.

Robert Malone läkare och vaccinforskare

När mRNA-vaccinerna mot covid-19 lanserades, lät han vaccinera sig i tron om att man utvecklat och säkerställt tekniken.

– Vi trodde att problemen med toxicitet som hade oroat oss hade lösts, men det hade de inte. De hade bara ignorerats, säger han och berättar att han själv fick bestående vaccinskador efter den andra dosen vaccin.

Tillsammans med 17 000 läkare och medicinska forskare gick han nyligen ut med en deklaration som uppmanar till att dra tillbaka mRNA-vaccinerna från marknaden då man anser att de varken är säkra eller effektiva.

Hjärtläkaren Aseem Malhotra från Storbritannien menar att många människor har påverkats av stark rädsla under pandemin, vilket hindrar förmågan till kritiskt tänkande. Foto: Sofia Drevemo

En av Storbritanniens främsta kardiologer, Aseem Malhotra, delar Robert Malones åsikt. Han pratade om hur mRNA-vaccinet kan skada hjärtat, något han själv erfarit hos sina patienter och som tydligt framgår av väl genomförda studier som visar på ökade hjärtinflammationer och hjärtstopp i anslutning till vaccinationerna – även hos yngre personer.

– Det vi har gjort är att införa ytterligare en riskfaktor för hjärtsjukdomar i befolkningen. Det innebär att vi kommer att få se en ökad förekomst av hjärtinfarkter och hjärtdöd under flera år, och det är min största farhåga, säger han.

Även Hans Zingmark, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin, föreläste på konferensen. Han säger till Epoch Times att antalet patienter han möter med proppar, blödningar och inflammationer i lungorna har ökat markant under senare tid. I många fall finns direkta kopplingar till vaccinet.

Trots detta upplever han att det är så gott som omöjligt att ta upp frågan med kollegor.

– Det här är en elefant i rummet. Man får prata om alla andra läkemedelsbiverkningar, men den här får man inte prata om. Det blir alltid tyst när jag tar upp det här, säger han och fortsätter: 

– Men det är jätteviktigt att vi tar upp den här frågan på bordet nu och börjar adressera det här problemet. Det här är våra patienter, vi ska hjälpa dem. Det är vårt uppdrag.

Förutom att själv tala under konferensen har Hans Zingmark, specialist i lungmedicin, kommit för att ta del av andra läkares kunskap om hur man kan behandla patienter som fått vaccinskador. Foto: Sofia Drevemo

Bland de övriga talarna fanns från Sverige patologen Ute Krüger, immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwall, docent Sture Blomberg och cellbiologen Jonathan Gilthorpe. Även utländska experter såsom immunologen och vaccinforskaren Geert Vanden Bossche, patologen Ryan Cole, lung- och intensivvårdsläkaren Pierre Kory, immunologen Jessica Rose, advokat Philipp Kruse, och Astrid Stuckelberger, professor i folkhälsa med flera deltog i konferensen.

Kontakta journalisten: [email protected]

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024