77-årig kvinna nära avlida efter tortyr i kinesiskt fängelse
Shuang Shuying och hennes man Hua Zaichen (Foto: Epoch Times)


Den 77-åriga Shuang Shuying från Peking dömdes i februari till två års fängelse för att hon försvarat mänskliga rättigheter och utövat sin religion.

Trots att Shuang led av dålig hälsa tvingades hon utstå tortyr medan hon satt fängslad. Shuang tappade i vikt från att ha vägt 50 kg till att väga dryga 33 kg, hon förlorade även synen vilket gjorde att hon inte kunde känna igen sin son som kom på besök och fick förlita sig på sin nedsatta hörsel.

Shuangs far Shuang Deli avrättades anklagad för att vara kontrarevolutionär när det kinesiska kommunistpartiet tog makten 1949 och konfiskerade familjens ägodelar. Familjen tvingades titta på avrättningen och innan de fick kroppen tvingades de betala för kulan. Historien verkade upprepa sig när Shuangs första man dömdes till 20 års tvångsarbete för att vara antirevolutionär.

För att komma ur sin fattigdom efter att ha fått sina ägodelar beslagtagna och familjemedlemmar fängslade gifte sig Shuang med mannen Hua Zaichen. Paret fick två pojkar och en flicka men 1957 fördes Hua till ett tvångsarbetsläger och satt fängslad i 20 år. Under kulturrevolutionen tvingades Shuang att skilja sig från sin fängslade man. Hon vägrade och misshandlades därför av lokala partitjänstemän samtidigt som hon var upphängd på en stolpe.

Shuangs son Hua Huiqi blev kristen 1990 och på grund av sitt engagemang i kyrkan blev han ofta förföljd och misshandlad av polis. Shuang var orolig för sin son och följde honom därför till kyrkan. Hon lärde sig om kristendomen och döptes 1992. Efter dopet lät Shuang många kristna som var på väg till Peking för att vädja för sina rättigheter stanna hos henne. Detta uppmärksammades av polis som fortsatte att trakassera henne.


Hua Zaichen kräver att få träffa sin hustru på Chongwens avdelning vid Pekings säkerhetsbyrå. (Foto: Epoch Times)

Hua Zaichen kräver att få träffa sin hustru på Chongwens avdelning vid Pekings säkerhetsbyrå. (Foto: Epoch Times)

Eftersom Shuangs hem låg i närheten av Himmelska fridens torg sågs det som ett tillhåll för politiskt oliktänkande och när myndigheterna fick tillåtelse att hålla de olympiska spelen förstörde man Shuangs hem och sade att det skadade ”Nya Peking, Nya Olympiaden” – den slogan som valts för spelen. Familjen förflyttades till en förort och hölls internerade i en byggnad kallad ”Guanjiakeng”. De övervakades dygnet runt av polis och misshandlades ofta.

Spelen i Peking smutsar ned de olympiska spelens rykte

Shuang och hennes son misshandlades av polis vid de Asiatiska spelens by när de rapporterade om den påtvingade rivningen av sitt hem vid Pekings folkrepresentantsbyrå. Rapporteringen gjorde att Shuangs son arresterades i hemlighet av Chaoyangs avdelning av Pekings säkerhetsbyrå och hölls internerad i sex månader. När Shuang och hennes man den 9 februari krävde att få vädja för sin sons frigivning fängslades även de. Paret arresterades och dömdes för att ”med avsikt ha förstört allmän och privat egendom.” De dömdes till två år och bötfälldes på 5000 yuan (ungefär samma i svenska kronor) den 26 februari. Shuang hölls internerad vid både Pekings säkerhetsbyrås Chongwenavdelnings arbetsläger och Pekings kvinnoarbetsläger. Eftersom hon under interneringen inte tilläts sova förrän midnatt samtidigt som hon led av högt blodtryck, diabetes, grå starr och nervsmärtor skadades hon både fysiskt och mentalt. Hennes familj tilläts inte besöka henne förrän efter fem och en halv månad. Hua sade att hennes mor var nära att avlida som följd av tortyren. Hon är nu utmattad, hennes händer skakar, hon är blek och synen blir allt sämre.

Hua sade att myndigheterna i Peking höll hans mor som gisslan. Han sade att när han satt fängslad tvingade Meng Zhuang, tjänstemannen som var ansvarig för religiösa ärenden inom Pekings säkerhetsbyrå, honom att samarbeta med polisen och förbjöd honom att ha någon kontakt med de som besökte deras hus för att vädja i Peking. ”Din mor kommer inte att släppas om du inte samarbetar med oss” hotade polisen.


Shuang Shuying tillsammans med andra kristna efter att hon döpts. (Foto: Epoch Times)

Shuang Shuying tillsammans med andra kristna efter att hon döpts. (Foto: Epoch Times)

Hua släpptes den 25 juli och en vecka senare kom Meng Zhuang hem till honom för att tvinga honom att agera som spion och leverera information om de som stannade i deras hem. Meng lockade med att Hua då skulle få tillåtelse att träffa sin mor på fängelset. Han sade: ”Din mor kan släppas när som helst. Det enda som behövs är ett ord från vår chef.” När Hua vägrade hotade Meng honom genom att säga: ”Du kommer aldrig mer att få träffa din mor om du vägrar samarbeta med myndigheterna.”

Hua anklagar polisen för att ha hållit hans mor som gisslan för att tvinga honom att samarbeta:

– Polisen var värre än terrorister. Till och med terrorister skulle frige barn och äldre men de kinesiska myndigheterna fortsätter att hålla en gammal kvinna som gisslan för att tvinga mig att samarbeta. Hua sade att hans hus rivdes för att ge plats åt de olympiska spelen och att det är en smutskastning för de olympiska spelen att hållas i ett land utan mänskliga rättigheter. Detta kommer för alltid att vara en smutsfläck i de olympiska spelens historia, sade han.

Översatt från version