500 protester om dagen i Kina enligt forskare


I Kina förekommer nu i snitt 500 protester om dagen, vilket innebär över 180 000 om året. Enligt en kinesisk partikader är denna situation, där massorna snabbt blir obalanserade och den allmänna ordningen lätt störs, oroande.

Protesterna i Wukan i Guangdongprovinserna förra året fick uppmärksamhet världen över, men i snitt skedde 500 liknande massprotester om dagen runt om i Kina under 2011 enligt Niu Wenyuan, medlem av den politiskt rådgivande kommittén.

”Detta fenomen visar att den allmänna ordningen lätt störs och att massornas psykologi snabbt kan bli obalanserad. Vi kadrer måste fortlöpande bedöma hur effektiva och rättvisa vi är och rätta oss därefter”, sade Niu i ett tal till andra partikadrer under invigningsceremonin vid Guangzhous tionde kommunala möte den 8 februari, enligt New Express Daily, som citerades av Sound of Hope Radio.

Enligt Sound of Hopes artikel är Niu även rådgivare till det kinesiska utrikesdepartementet och forskningschef inom militärstrategi vid den kinesiska vetenskapsakademin. Han har varit del av en ny kinesisk forskningsgrupp fokuserad på statsplanering. Gruppens årliga rapport utvärderar utvecklingen i 50 städer.

I en intervju med Nanfang Daily kommenterade Niu Kinas utmaningar när det gäller urbanisering. Han sade att det finns sju ”frågor” kring utvecklingen av Kinas städer: hållbar tillväxt av välståndet, befolkningstryck, arbetsmarknadstryck, tryck på mark- energi- och vattenresurser, infrastruktur, behov av miljöförbättringar och ett socialt skyddsnät. Hans uttalande visar på den kinesiska kommunistregimens oro över den turbulenta samhällssituationen.  

Enligt statistik från den kinesiska samhällsvetenskapsakademin ökade antalet massprotester under 2007 till över 80 000, vilket var ett hopp med 33 procent jämfört med 60 000 under 2006. Efter 2007 slutade regimen publicera denna statistik, enligt Sound of Hope.

En stor andel av massoroligheterna i Kina handlar om konfiskering av mark, som i Wukan. Övertagande av mark med tvång är också direkt relaterat till urbaniseringen. Under många år har bönder över hela Kina drivits bort från sin mark och därmed tvingats bosätta sig i städer. Ofta hamnar de i en situation där de inte kan försörja sig.

Urbaniseringen har av regimen utmålats som motorn bakom Kinas framtida ekonomiska utveckling. Enligt ett uttalande nyligen från Kinas statistikbyrå bor nu fler kineser i städer än på landsbygden.

Professor Patrick Chovanec på Tsinghuauniversitetet ekonomi-och managementskola  intervjuades av Voice of America den 17 januari.

– Kinas policymakare har använt urbaniseringen som en ursäkt för omfattande byggprojekt, men de tänkte aldrig på hur allt detta ska göras till en ekonomisk fördel och främja hållbar utveckling.

I en artikel den 16 februari citerade tidningen Bloomberg det Bostonbaserade kapitalförvaltningsbolaget Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. (GMO) som sade att ”Kinas bostadsmarknad just nu upplever ‘alla bubblors mor'”.

Peter Chiappinelli på GMO sade på en konferens i New York att de är mycket oroade över Kinas ekonomi. GMO förvaltar 97 miljarder dollar i tillgångar, och de tror att värdet på aktier i kinesiska fastighetsförvaltningsbolag, byggföretag och cementproducenter kommer att falla, enligt Chiappinelli, som citerades av Bloomberg.

Bloomberg citerade även Lisa Emsbo-Mattingly på Fidelity Asset Management som sade att hennes företag är ”mycket oroat över Kina” och att det är ”mycket svårt” att vara optimistisk om Kina, eftersom bostadsprisfallet kommer att påverka Kinas banker. Dessutom har Kinas exportmarknad kylts av som ett resultat av den europeiska skuldkrisen.

Allt detta påverkar Kinas sociala stabilitet negativt.

Enligt kinaanalytikern Huang Hebian har protesterna i Wukan väckt massorna i Kina, och detta förebådar ökade spänningar mellan regimen, arbetare och bönder. Huang sade till Epoch Times i en tidigare intervju att han tror på fler protester i mars, under den nationella folkkongressen.

Översatt från engelska