45 000 i böter eller tvångsabort


Mot sin vilja befinner sig en Uigurisk kvinna inlåst på ett sjukhus i Xinjiang i nordvästra Kina. Genom en giftinjektion är det tänkt att hennes väntade och livsdugliga barn ska tvångsaborteras i sjunde månaden efter verkställandet av den kinesiska regeringens extremhårda regler, uppger Radio Free Asia.

Reglerna vad gäller ettbarnspolitiken i Kina kan ibland visa sig vara luddiga. Till exempel kan vanliga hankineser inte tillåtas få fler än ett barn, speciellt inte om de bor i en stad. Bor de däremot på landsbygden kan de tillåtas få två barn under vissa omständigheter. En del kineser kan ges tillåtelse att få tre barn, till exempel bönder eller de som betalar extremt höga avgifter på cirka 50 000 vilka de flesta naturligtvis inte har råd att betala. Vad gäller den här familjen skulle kvinnan egentligen haft tillåtelse att föda ett tredje barn, men hennes man kommer från staden och har det därför inte.

Inte bara tvångsaborter är vedertagna åtgärder i Kina, man kan till exempel bli degraderad eller avskedad från sitt arbete eller utesluten ur partiet om man inte följer reglerna.

När kvinnan Arzigul Tursun flydde från hemmet för att undvika aborten, kom polisen, partimedlemmar och familjeplaneringsnämnden dit och hotade hennes man, Tohtisin.

Han berättar vad som hände:

– Det ställföreträdande ombudet, en kinesisk kvinna som kallade sig Wei Yenhua, hotade med att om vi inte hittade Arzigul och förde henne tillbaka till byn, skulle hon se till att beslagta både mark och all vår egendom.

Till slut fördes paret till Water Gate Hospital i kommunen Gulja. Där tvingade de Tohtisin att skriva på ett medgivande av abort.

Kvinnan från barnbegränsningsgruppen, Rashide säger:

– Aborten ska genomföras enligt ettbarnspolitiken i Kina eftersom man inte har tillåtelse att ha fler barn än det regeringen bestämt.

På sjukhuset väntar personalen på order om att verkställa aborten. I en telefonintervju med Radio Free Asia, säger de:

– Vi kommer först att ge henne en injektion sedan kommer hon att få smärtor i magen och babyn kommer ut av sig självt.