400 miljoner kineser i fara på grund av förorenad flod
Upprensningsarbete längs Yangtzefloden, nära Tre raviners damm i Yichang, Hubeiprovinsen, 1 augusti 2010. (Foto: AFP/Getty Images)


En kort Greenpeacerapport med titeln Swimming in Poison, som kom nyligen, analyserar förekomsten av farliga kemikalier i Yangtzefloden och dess fauna. Den visar hur flodens fiskar bär på en massa olika gifter och andra svåra föroreningsproblem.

Yangtze är Kinas längsta flod och en av världens längsta floder. En tredjedel av Kinas befolkning bor nära dess stränder och är beroende av floden för färskvatten. Bland annat gäller detta storstaden Shanghais 20 miljoner invånare. Flodens hälsa påverkar i sin tur 400 miljoner kinesers hälsa.

Det släpps ut mer avfall i Yangtze än i någon annan flod i Kina. Det kommer från fabriker, tungmetallindustrier, gödningsmedel och bekämpningsmedel.

Greenpeacestudien fann farliga kemikalier i nästan varje prov man tog på karp och mal. I rapporten står: ”Bland de identifierade ämnena finns vattenavstötande kemikalier som används till matförpackningar, kläder, mattor och läder. Greenpeace fann även ämnen som används i stor utsträckning i rengöringsmedel, textilier och läderfinishers.”

”Dessa människotillverkade kemikalier har visat sig farliga för levande organismer. De kan störa hormonbalansen och stannar länge i kroppen” skriver man vidare. Produktionen av några av de mer skadliga kemikalier som upptäcktes minskar i andra länder, men i Kina ökar den.

Många av fynden är inte banbrytande. En undersökning 2006 som Kinas miljöskyddsministerium genomförde avslöjade att det fanns 20 000 kemiska fabriker i Kina vid tiden för undersökningen och nästan hälften av dem ligger längs Yangtzeflodens stränder.

Wu Lihong, en miljöaktivist som fått smeknamnet ”Taihus väktare” eftersom han i många år studerat utsläppen i Taihusjön, som ligger nära Yangtzefloden. Han sade till Epoch Times att enligt hans beräkningar kan antalet kemiska fabriker längs Yangtze vara ännu fler än de officiella siffrorna.

Han gav exemplet att det 2007 fanns 2800 kemiska fabriker bara i staden Yixing i Jiangsuprovinsen, en stad med 1,6 miljoner invånare som ligger invid Taihusjön. Lokalregeringen hävdade senare att de stängt ner många av fabrikerna, men enligt Wu var det bara några mycket små fabriker som stängts, medan de huvudsakliga föroreningskällorna fortsatte verksamheten.

Den kinesiska regimen har en politik som går ut på att inte sätta in åtgärder förrän föroreningen redan är ett faktum, sade Wu. Det innebär att medborgarna kommer tvingas lida i tysthet och vänta på att föroreningen ska slås upp i media.
– På grund av de hemska föroreningarna i Taihu började vi dricka vattnet från Yagtzefloden istället. Om Yangtze verkligen är i ett så chockerande dåligt skick som rapporten antyder kan resultatet bli förfärligt.

Wu menar att föroreningar är svåra att hantera i Kina eftersom lokalregeringarna gör allt för att skydda sina egna intressen. Order uppifrån har liten effekt på lokal nivå. Miljön är nu en känslig fråga i Kina.
– På grund av FN:s kommande miljökonferens i Mexiko och misslyckandet att nå ett avtal i Köpenhamn försöker kinesiska medier att hålla sig borta från de här känsliga ämnena, sade han.

Wu tror att nyckeln till att lösa föroreningsproblemen är att stänga fabriker som inte håller måttet miljömässigt.
– Den är dock så att de lokala regeringarna arbetar mot centralregeringen i de här frågorna. Det har blivit en katt-och-råtta-lek. Det är ett mycket komplext ämne, sade Wu, som även tillade att föroreningsproblemet bara talas om på möten, inga konkreta åtgärder har vidtagits.

En transparent process när det gäller miljöpåverkansbedömning, sär man även släpper in allmänheten, är avgörande.
– Vilka hot mot miljön kan en ny fabrik utgöra mot Yangtze eller Taihu? Vilken påverkan har den enskilde på den lokala miljön? Vi behöver verkliga data, inte falska siffror, och informationen måste bli tillgänglig för allmänheten.

För bara två årtionden sen var det inte mycket föroreningar och landet hade inget behov av exempelvis de priser för modellstäder på miljöskyddsområdet som idag delas ut. Med alla de föroreningar man ser idag har ändå alla städerna runt Taihusjön blivit modellstäder.
– Ett försök att framstå i god dager driver regeringen PR-projekt med falska siffror som visar på framgång. De måste ljuga och vilseleda allmänheten, men i verkligheten befinner sig Kina i en miljökris, sade Wu, syftande på Greenpeacerapporten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42041/