400 000 år gamla kvarlevor från människor hittade i Israel
Arkeologer har funnit bevis för att människor levde i Israel för 400 000 år sedan. Bland annat upptäcktes dessa tänder, varav några har daterats till 300 000 till 400 000 år sedan. (Foto: Avi Gopher/Tel Aviv University)


Arkeologer har funnit bevis för att moderna människor, Homo sapiens, levde i Israel för 400 000 år sedan. Lämningarna som hittats är de äldsta man känner till av arten.

Upptäckten gjordes i Qesem-grottan nära Rosh Ha’ayin i centrala Israel, som har grävts ut av  Avi Gopher och Ran Barkai från universitetet i Tel Aviv sedan år 2000.

Forskare från Israel, USA och Spanien analyserade formen hos åtta permanenta tänder och mjölktänder som hittats i Qesem-grottan. Analyser har gjorts med datortomografi och röntgen och man upptäckte att de är mycket lika dagens människors tänder.

Forskarna tror att platsen var bebodd under perioden 420 000 till 200 000 år sedan, och fem och de åtta undersökta tänderna daterades till att vara minst 300 000 år gamla.

De fann också bevis för att de människor som bodde på platsen använde eld regelbundet och att de hade en systematisk metod för tillverkning av flintablad.

Resultaten publicerades i American Journal of Physical Anthropology.

Man trodde tidigare allmänt att Homo sapiens blev till för 200 000 år sedan i Afrika. Enligt forskarna kan deras upptäckt, tillsammans med upptäckter i Kina och Spanien, vända upp och ned på teorin om att den moderna människan började leva på den afrikanska kontinenten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48702/