350 lärare ska gå i forskarskola


Regeringen vill att 350 lärare går på forskarutbildning och de har även mottagit en handlingsplan för att få fler kvinnor till IT-sektorn. SVT1 undervisar alla som vill om atomer.

Forskarutbildning för lärare

Regeringen vill öka kvaliteten i skolans undervisning, därför avsätts en halv miljard kronor fram till 2010 för att ge cirka 350 lärare forskningserfarenhet.
– Lärare ges på det här sättet en möjlighet att utvecklas i sitt yrke. När de återvänder på heltid till sin skola har de kunskaper om de senaste forskningsrönen på sitt ämnesområde och har också lärt sig det arbetssätt forskare använder. Det är bra för deras elever, det är bra för deras kollegor och det är stimulerande för dem själva, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Satsningen innebär att en lärare bedriver studierna till 80 procent i 2,5 år, vilket ger läraren en licentiatexamen. Studierna bedrivs på en forskarskola vid ett universitet eller en högskola. 20 procent av tiden arbetar han/hon kvar som lärare på skolan, med bibehållen lön.

Utbildning om atomen i SVT1

Vetenskapen om atomen har bara funnits i hundra år. I början av 1900-talet fick folk lära sig att världen runt omkring dem var uppbyggd av små, små byggstenar, atomer. Forskarna fick tänka om.

Visserligen hade vetenskapsmän spekulerat om atomer ända sedan antiken men det dröjde till 1905 då Albert Einstein bevisade deras existens. Ernest Rutherford kom sedan att ställa allt upp och ned genom att bevisa att atomerna till största delen består av tomrum. Idag styr denna vetenskap all fysik, kemi och biologi.

SVT1 har en serie om sex program där professorn i kärnfysik, Jim Al-Khalili, lotsar tittarna från upptäckten av atomen, via både konflikter och stora vetenskapliga framsteg fram till den nya kunskapen om universum.

Första programmet sänds den 11 november kl 22.40 i SVT1.

Handlingsplan för fler kvinnor till IT-sektorn

Utbildningar och karriärvägar inom IT-sektorn är idag uppbyggda av män för män, vilket naturligtvis beror på att männen har dominerat så länge såväl inom näringsliv som på universitet. På uppdrag av regeringen har KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, tagit fram en handlingsplan ”Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt”, vilken innehåller åtgärder för regering, näringsliv och lärosäten.

Handlingsplanen slår fast att kvinnorna inte bär ansvaret för att de är i minoritet inom IT-området utan det är ett samhälls- och teknikutvecklingsproblem. Fler kvinnor inom IT-områdets forskning och utveckling skulle ge fler perspektiv i utvecklingen av ny teknik, vilket skulle innebära stora vinster för samhället.

– Den teknikkompetens som finns hos kvinnor är en outnyttjad resurs som också ökar möjligheterna att utveckla andra områden med hjälp av IT – som medicin, hållbar utveckling och bioteknik, säger Annika Vänje som lett arbetet med handlingsplanen

Handlingsplanen föreslår åtgärder såsom särskilda forskningsmedel till kvinnor och föräldraledighet som merit för ledarskap, även rekryteringsprocessen lyfts fram. Det måste också bli tydligt vilka kriterier som gäller och vilka karriärvägar och nätverk som finns och är viktiga för karriären. Handlingsplanen överlämnades till infrastrukturminister Åsa Torstensson i veckan som gick.