35 000 år gammal flöjt hittad
Den 35 000 år gamla flöjten tillverkades av fågelben. (Foto: AFP)


Vid utgrävningar i Jurabergen i sydvästra Tyskland har arkeologerna gjort ett märkligt fynd. Det är en 35 000 år gammal flöjt gjord av fågelben. Upptäckten visar att människans musicerande började långt tidigare än man hittills trott.

Arkeologerna har funnit ett av världens äldsta musikinstrument. Det var vid utgrävningarna i bland annat Hohle Felsgrottan i Jurabergen i sydvästra Tyskland, som man hittade den 35 000 år gamla flöjten.

Flöjten hittades i tolv olika delar och efter att man fogat samman det hela visade det sig att den här flöjten är mycket mer komplett än de jämngamla flöjter i elfenben som tidigare hittats på samma plats.

Det gamla musikinstrumentet
ska vara i relativt gott skick, är tillverkat av strålbenet på rovfågeln gåsgam. Den är drygt 20 centimeter lång och har fem fingerhål.

I nyhetsbrevet i tidskriften Nature förklarar man att forskare har trott att människans musicerande tog sin början för 5000 år sedan och det har varit allmänt vedertaget att förekomsten av musikinstrument visat på en avancerad form av konstyttring och kommunikation människor emellan. Men brist på fynd, har gjort att den arkeologiska dokumentationen kring musikens utveckling under evolutionen, blivit ofullständig.

Det finns de som stödjer argumenten för att det skulle ha varit neandertalare som skulle ha skapat en musiktradition i mellanpaleolitisk period men det saknas bevis för det.

Enligt forskarna visar flöjtfyndet att musiken spelade en viktig roll under den här perioden i sydvästra Tyskland.

Susanne C Münzel, som är en av forskarna, säger till Sveriges Radios ”Vetenskapsradion” att flöjten förmodligen spelades i sociala sammanhang, ackompanjerat av trummor, sång, handklappande och dans. Vilken typ av melodier som spelades går det däremot inte att veta, säger hon.

Nyligen upptäckte arkeologerna andra fynd på samma plats. Bland annat en 35 000 år gammal kvinnofigur ”Venus från Hohle Fels” som skurits ut från mammutbete. Den upptäckten presenterades också i tidskriften Nature.

Tillsammans visar dessa förhistoriska fynd att människorna inte bara var musikaliska, de var också skickliga konsthantverkare.

I nästa nummer av Nature kommer man att redovisa resultaten av flöjtfyndet.